Hur går det till?

För att bestämmelserna i yrkeskvalifikationsdirektivet ska gälla, krävs det att den som vill arbeta inom ett reglerat yrke i ett annat EU-land har rätt att arbeta inom samma yrke i ett EU-land/sitt hemland. Till exempel en legitimerad sjuksköterska som vill arbeta som sjuksköterska i ett annat EU-land.

Om du uppfyller detta grundläggande krav gäller yrkeskvalifikationsdirektivet dig. Om du bara ska arbeta tillfälligt i ett annat land är reglerna lättare. Det kan dock finnas särskilda krav för ditt yrke. Vilka av direktivets regler som gäller för just dig beror på flera olika omständigheter, till exempel:

Om du ska arbeta en lång tid i ett annat land kan du behöva ansöka om rätt att få utöva yrket i det andra landet, du kan till exempel behöva få en legitimation, auktorisation eller liknande. I varje land finns det information om hur en sådan ansökan går till, vilka dokument du behöver skicka med och om du måste betala en avgift för att få din ansökan prövad.

Om du ska arbeta tillfälligt i ett annat land behöver du oftast inte ett tillstånd för att få utöva ditt yrke. Det finns dock vissa yrken som du inte får utöva ens tillfälligt utan att först ha varit i kontakt med den myndighet som ansvarar för yrket.

Dessa yrken måste i förväg kontakta myndigheten: 

Veterinär

Fastighetsmäklare 

Den ansvariga myndigheten får kräva att den som ska arbeta tillfälligt i ett annat EU-land skriftligen ska informera myndigheten om det i förhand, det kallas förhandsunderrättelse. Den ansvariga myndigheten får också kräva att förhandsunderrättelsen innehåller vissa dokument, tex utbildningsdokument och identitetshandling. I Sverige krävs det förhandsunderrättelser för yrkena nedan. Läs mer om vad som krävs för just dig genom att klicka på yrket.

Dessa yrken måste i förväg skicka dokument för granskning:

Yrken inom hälso- och sjukvård (läs mer under tillfällig legitimation)

Väktare

Den ansvariga myndigheten får i förhand kontrollera vissa dokument även för den som ska arbeta tillfälligt i ett annat EU-land, det kallas förhandskontroll. I Sverige krävs det förhandskontroll för yrkena nedan. Läs mer om vad som krävs för just dig genom att klicka på yrket.

Det europeiska yrkeskortet är ett elektroniskt bevis över dina yrkeskvalifikationer som du kan använda om du planerar att arbeta i ett annat EU-land.

Om ditt yrke är reglerat eller inte i det land du kommer ifrån påverkar handläggningen av ditt ärende i det land du vill arbeta i om yrket är reglerat där. Om ditt yrke inte är reglerat i det land du kommer ifrån kan den ansvariga myndigheten i det land du vill arbeta i kräva att du visar att du har arbetat ett år inom ditt yrke. Denna regel gäller dock inte om den utbildning du har genomgått för ditt yrke är reglerad.

I varje EU-land finns det samlad information om hur företagare ska gå till väga för att starta företag. I Sverige finns den informationen samlad här på UHR:s webbplats samt på verksamt.se (webbportal för företagande i Sverige) .

 

Du kan alltid kontakta rådgivningscentrum för hjälp och rådgivning om du är osäker på vad som gäller för dig.

 

Senast uppdaterad: 1 december 2020