EU-nätverk för karriärvägledare

Under hösten 2022 startar Universitets- och högskolerådet ett nätverk för spridning av information om möjligheter till praktik och arbete vid EU:s institutioner, byråer och organ. Nätverket riktar sig till studie- och karriärvägledare vid svenska lärosäten och högskolor.

I diskussioner och i möten med flertalet svenska lärosäten, studentorganisationer och studenter har UHR uppfattat att det finns ett behov av information om EU-karriärmöjligheter och ett önskemål om att träffas för att diskutera erfarenheter och kommunikationsverktyg för informationsspridning bland högskolestuderande och alumner. UHR bjuder därför in till en nätverksträff för studie- och karriärvägledare och internationella handläggare. Det är en första nätverksträff för att samla de som är intresserade och utifrån gemensamma diskussioner se om och i så fall hur vi ska gå vidare.

Syftet med EU-nätverk

Syftet med nätverket är att öka antalet svenskar som söker praktik och arbete vid EU:s institutioner, byråer och organ samt utbildning vid College of Europe. Nätverket kommer att användas för att sprida information om karriärmöjligheter inom EU:s förvaltning, öka intresset bland högskolestuderande och skapa en positiv bild av EU:s institutioner som en attraktiv arbetsgivare. Nätverket blir också ett forum där UHR kan föra dialog med lärosäten och utveckla kommunikation och kontakter med högskolestuderande och alumner.

Tanken är att nätverket ska bli en plattform för svenska lärosäten att utbyta information om EU-karriärmöjligheter samt diskutera gemensamma utmaningar. Det blir också en plattform där UHR samlat kan informera om vilka möjligheter till praktik och arbete som finns att söka samt vilka andra insatser och aktiviteter som finns för högskolestuderande inom EU. Utöver gemensamma utmaningar och diskussioner kring EU-karriärmöjligheter föreslår UHR att till nätverket bjuda in svenskar som praktiserar eller arbetar inom EU:s förvaltning samt att informera om nyheter inom EU-rekrytering.

Har ni frågor, funderingar eller förslag så hör gärna av er till asia.riazantceva@uhr.se

Senast uppdaterad: 15 februari 2024