TentaAdmin – administration av tentamina

TentaAdmin är ett stöd för att administrera examinationsstillfällen. Det är enkelt att använda och kan hämta sin information om aktivitetstillfällen, lokaler och anmälda tentander från de system ni redan använder (t. ex. Ladok).

TentaAdmin hjälper lärosätet att få en tydlig, gemensam och effektiv tentamensadministration.

Med TentaAdmin får ni stöd med att

  • boka, placera och informera vakter
  • salsplacera och informera tentander
  • boka och hantera lokaler.

Vakthantering

Förutom att boka, placera och informera vakter har vi nu lanserat Portalen med fyra olika vyer för olika användningsområden.

Vaktvyn

Används främst av vaktansvarig/administratör för att veta vilka vakter som har uppdrag en specifik dag.

Är man en mindre organisation kan man ge tillgång till denna vy till alla vakterna för att de ska få en bra överblick över dagen.

Skärmbild som visar vaktvyn

Administratörsvyn

Används av administratör för att exempelvis kunna se vilka tillgängliga vakter som finns för ett specifikt uppdrag.

Skärmbild som visar administratörsvyn

HR-vyn

Används av HR personal/administratör för att kunna följa upp vakters uppdrag.

Studentvyn

Används av receptionister vid större lärosäten, för att kunna informera studenten vilken lokal hen ska skriva i.

Mina vaktuppdrag

Där kan vakten få en bra överblick över alla sina uppdrag, tacka ja/nej på uppdrag, samt markera sig när hen inte är tillgänglig för uppdrag.

Rättsäkert för anonyma tentor

Hela processen blir mindre arbetskrävande, pålitligare och säkrare. Med en effektivare arbetsprocess förbättras både rättsäkerhet och arbetsmiljö, för personalen likväl som för studenterna.

Systemet är också en god och säker plattform för anonymiserade tentor.

Data från de system ni använder

TentaAdmin kan anpassas för att hämta information från de system som lärosätet redan använder för att registrera lokaler och tentander, men tillåter också att vissa informationsmängder hanteras helt eller delvis manuellt. Lärosätenas förutsättningar skiljer sig åt i hög grad, och TentaAdmin är därför designat för att tillåta en hög grad av flexibilitet.

Användarhantering med Swamid

För inloggning i systemet för samtliga användare tillämpar vi federationsinloggning med Shibboleth så att användarna kan logga in med sina vanliga inloggningsuppgifter på sitt lärosäte eller från annan organisation inom Swamid-federationen. 

Läs mer om federerad inloggning och Swamid

TentaAdmin är öppet för fler lärosäten att ansluta sig. För mer information om systemet kontakta Christine Claesson, 072-209 81 46.

Från våra kunder

Wanda Manninger"Systemet ger ett intuitivt och tryggt stöd även under tidspress. Den tydliga arbetsprocessen gör att vi kan säkra ett gemensamt arbetssätt, och det stärker rättssäkerheten för tentanderna."

Wanda Manninger
Användare av TentaAdmin och projektledare för "Rättssäker examination vid KTH"

Senast uppdaterad: 19 april 2024