Erasmus+ mobilitet ackreditering

För dig som har beviljad ackreditering inom utbildningsområde förskola och skola, vuxnas lärande och yrkesutbildning. Här hittar du information om regler och projekthantering för olika utlysningsår. För rätt information – läs vidare under det år ert projekt blev beviljat och projektperioden startade. Se noga till att ni följer det regelverk som gäller för just er sektor.