Lyssna

Examina på universitet och högskola

Examina delas in i generella examina, yrkesexamina och konstnärliga examina. En anledning till att det finns yrkesexamina är att det inom vissa yrken krävs en speciell utbildning eller legitimation för att man ska få arbeta inom yrket. Sådana utbildningar avslutas med en yrkesexamen.

I Högskoleförordningens bilaga 2 beskrivs alla examina och vilka krav som ställs för att de ska kunna utfärdas.

Om högskoleförordningen

I Universitetskanslersämbetets databas för examenstillstånd kan du läsa vilka examina som finns och vilka universitet, högskolor och enskilda utbildningsanordnare som har tillstånd att utfärda dem.

Till Universitetskanslersämbetets databas för examenstillstånd

Grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå

All högre utbildning delas in i grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå. Under rubriken Examina på universitet och högskola kan du läsa om en nivå, dess mål, antagningsregler etc. Om du vill se hur delarna i högskolesystemet hänger ihop, klicka på bilden Högskoleutbildning.

Diagram över svenska utbildningssystemet

Allt du behöver veta som sökande på Antagningen.se

Om studier i Sverige och utomlands på Studera.nu

Senast uppdaterad: 16 februari 2024