Lyssna

Rådgivningscentrum för yrkeskvalifikationsdirektivet

I varje land inom EU finns det ett rådgivningscentrum som kan hjälpa dem som vill arbeta inom ett reglerat yrke.

Rådgivningscentrum hjälper till med till exempel:

  • information om vilka yrken som är reglerade i olika länder
  • om det krävs tillstånd att arbeta inom yrket
  • frågor om vilka dokument som ska skickas med en ansökan
  • språkkrav
  • om det europeiska yrkeskortet (EPC).

Rådgivningscentrum besvarar även frågor från myndigheter och branschorganisationer, exempelvis frågor om svensk utbildning eller vad som gäller för den som vill anställa personer med utländsk utbildning.

Läs mer om vad du kan behöva göra för att börja arbeta inom ett reglerat yrke i ett annat EU-land.

Brexit

1 januari 2021 lämnade Storbritannien EU efter en övergångsperiod för utträdet. EU-kommissionen har publicerat en vägledning för erkännande av yrkeskvalifikationer från Storbritannien.

Vägledning för erkännande av yrkeskvalifikationer från Storbritannien.

Kontakta oss om du har frågor.

Kriget i Ukraina

EU:s massflyktsdirektiv tillämpas för närvarande för flyktingar från Ukraina, vilket bland annat innebär rätt att arbeta i mottagande länder inom EU.
EU-kommissionen har publicerat en vägledning även för erkännande av yrkeskvalifikationer från Ukraina.

EU-kommissionens rekommendation om erkännande av yrkeskvalifikationer från Ukraina

Kontakta oss om du har frågor.

Intyg över svensk utbildning

Rådgivningscentrum i Sverige kan också utfärda intyg över svensk utbildning för arbete i ett annat land. I intygen ger vi information som hjälper myndigheter i andra länder att förstå hur de ska hantera den svenska utbildningen vid en ansökan om att få utöva ett reglerat yrke. Läs mer och ansök om ett intyg över din svenska utbildning.

Kontaktuppgifter

Rådgivningscentrum för yrkeskvalifikationsdirektivet
E-postadress: ykinfo@uhr.se
Telefon: 010-470 03 00

Handläggningstid

Rådgivningscentrum har generellt korta handläggningstider. Det tar omkring tre till fyra veckor att få svar från det att ett ärende är komplett.

Ibland kan vi behöva kontakta en annan myndighet för att exempelvis styrka (kontrollera) utbildning, och då kan handläggningstiden bli något längre. 

Logotyp Your Europe, an EU quality network

Senast uppdaterad: 8 december 2023