Lyssna

Urval med högskoleprov

Normalt fördelas minst en tredjedel av platserna på utbildningar utifrån resultat på högskoleprovet. Behöriga sökande med resultat på högskoleprovet prövas i detta urval. I högskoleprovsurvalet rangordnas alla sökande efter sitt resultat på högskoleprovet.

Läs mer om högskoleprovet

Om flera sökande har lika meritvärde

Om ett urval måste göras bland sökande som har likvärdiga meriter kan lärosätet besluta att använda prov, till exempel högskoleprovet, intervjuer eller lottning.

Det har blivit allt vanligare att lärosätena använder högskoleprovsresultat för att särskilja sökande med likvärdiga meriter i betygsurvalet. För vissa utbildningar kan det vara nödvändigt att ha ett högskoleprovsresultat även i betygsurvalet.

Vid likvärdiga meriter, det vill säga samma resultat, i högskoleprovsurvalet används lottning.

Allt du behöver veta som sökande på Antagning.se

Mer om högskoleprovet på Studera.nu

Om studier i Sverige och utomlands på studera.nu

Senast uppdaterad: 9 september 2020