Jean Monnet för skolor

Genom programmet är det möjligt att genomföra insatser och aktiviteter som syftar till att stärka lärare i grund-, gymnasie- och yrkesskolor i deras undervisning om EU-frågor. Tanken är att ge lärare möjlighet att undervisa på ett engagerande sätt som bidrar till att utveckla ett kritiskt förhållningssätt till vad EU står för och hur EU påverkar vår vardag. Alla insatser ska pågå i tre år.

Vem som kan söka

Skolor, nätverk av skolor och yrkesutbildningsanordnare kan söka. 

Vad ni kan söka för

Intresserade organisationer kan söka bidrag på max 30 000 euro under en treårsperiod. Programmet gör det möjligt att förbättra undervisningen om EU. Jean Monnet för skolor har flera delar, som också vänder sig till lärarfortbildningen.

Ansökan

Just nu går det inte att ansöka till programmet.

Vi beskriver kort vad det innebär att delta i programmet, vad det ska leda till, hur ni går till väga för att ansöka samt vem som kan söka.

Utbildning om EU i grundskola, gymnasieskola och yrkesskola

Programmet gör det möjligt för grundskolor, gymnasieskolor och yrkesskolor att förbättra sin undervisning om EU. Jean Monnet för skolor har flera delar, som också vänder sig till lärarfortbildningen.

För att ta del av Jean Monnet ska skolor och yrkesutbildningsanordnare genomföra undervisning i ett eller flera ämnen med EU-anknytning, som enskild skola eller i nätverk. Det kan till exempel handla om värdegrund, historia, hur EU fungerar, kulturell mångfald med mera. Undervisningen ska bedrivas med minst 40 timmar per läsår, tre år i rad och kan bland annat innehålla projektveckor och studiebesök.

Utbildningsanordnarna kan genomföra undervisningen på egen hand eller med hjälp av universitet och högskolor, organisationer eller föreningar.

Efter genomfört program bör skolor och yrkesutbildningsanordnare kunna:

  • se till att lärarna kan undervisa om EU med hjälp av engagerande metoder och förmedla fakta och kunskap om EU till sina elever
  • förbättra elevernas kunskap om EU-frågor
  • stärka EU-kompetensen.

Organisationer som kan söka

Ansökan är öppen för skolor, nätverk av skolor och yrkesutbildningsanordnare. Intresserade organisationer kan söka bidrag på max 30 000 euro under en treårsperiod.

Så ansöker du

Du ansöker genom det centrala programkontoret i Bryssel, EACEA, som administrerar och handlägger programmet.

Ansökan, utlysning (engelska call) och mer information på EU-kommissionens webbplats Funding and Tenders

Mer om programmet

Jean Monnet på EU-kommissionens webbplats

Kontakta EACEA

Det är också till EACEA du vänder dig för mer information om programmet, frågor och rådgivning om ansökan med mera. Du kontaktar dem på e-post eacea-ajm@ec.europa.eu.

Frågor om ansökningsomgången

Har du ansökt till Jean Monnet i årets ansökningsomgång, och har frågor om PIC? Kontakta Ewa Gustafsson via e-post till erasmusplus@uhr.se.

Har du frågor om programmet ska du i första hand kontakta det centrala programkontoret i Bryssel, EACEA: eacea-ajm@ec.europa.eu

För att komma i kontakt med oss på Universitets- och högskolerådet mejlar du till erasmusplus@uhr.se