Skidinstruktör

Skidinstruktörer leder och instruerar individer och grupper som åker skidor i avancerad skidmiljö. Denna typ av miljö kan vara farlig, det finns exempelvis risk att falla, att utlösa laviner eller att råka ut för besvärliga väderförhållanden.

En skidinstruktör har utbildning för att klara av de svåra förutsättningarna i denna miljö och för att kunna hjälpa andra som inte är lika erfarna.

Yrket skidinstruktör är inte reglerat i Sverige. Yrket är reglerat i många av de länder som har alpin miljö. Nu finns ett gemensamt utbildningsprov för skidinstruktörer i EU. Därmed kan skidinstruktörer få det ännu lättare att arbeta i olika EU-länder.

För att få göra det gemensamma utbildningsprovet för skidinstruktörer krävs att den sökande genomgår en viss utbildning eller redan har en viss examen. I Sverige är det svensk skidlärarexamen som ger möjlighet att genomföra det gemensamma utbildningsprovet.

Bakgrund

I juni 2019 trädde bestämmelser om det nya provet i kraft. Provet ställer krav på både teoretiska kunskaper och praktiska färdigheter och de som klarar det får automatiskt erkännande i alla medlemsländer. Det gör att det blir lättare för skidinstruktörer att förflytta sig mellan och arbeta i olika EU-länder.

Senast uppdaterad: 16 januari 2023