Alternativa urval

Alternativa urvalsgrunder ger möjlighet att anta studenter på andra grunder än betyg och högskoleprov. För utbildning på grundnivå som vänder sig till nybörjare får universitet och högskolor själva besluta om urvalsgrund för högst en tredjedel av platserna.

De urvalsgrunder som får användas inom det alternativa urvalet är särskilda prov, kunskaper, arbetslivserfarenhet eller annan erfarenhet eller omständighet som är särskilt värdefull för den sökta utbildningen. Universitet och högskolor använder urvalsmetoden inom en rad olika områden visar en enkät från 2018. 

Läs mer om UHR:s uppdrag att främja universitet och högskolors användning av alternativa urvalsgrunder

Alternativa urvalsgrunder som universitet och högskolor använder till program på grundnivå:

Prov

Arkitektprovet

Chalmers tekniska högskola

 • Arkitektprogrammet

För mer information: https://www.arkitektprovet.se/

Matematik och fysikprovet

Chalmers tekniska högskola

 • Teknisk matematik
 • Arkitektur och teknik
 • Kemiteknik med fysik
 • Elektroteknik

För mer information: www.matematik-och-fysikprovet.se/

Antagningsprov- arbetsprov

Stockholms musikpedagogiska institut

 • Logonomprogrammet
 • Musikpedagogprogram

För mer information: www.smi.se

Karlstads universitet

 • Konstnärlig kandidat musiker
 • Musikproduktionsprogrammet

För mer information: www.kau.se

Luleå tekniska universitet

 • Program i Journalistik och medier, inriktningarna text, TV och radio
 • Grafisk design
 • Visuell gestaltning, digital design
 • Visuell gestaltning, filmdesign
 • Skådespelarprogrammet
 • Musikalisk gestaltning, konstnärlig master
 • Musik, konstnärlig kandidat
 • Gehörsbaserat musikskapande
 • Ämneslärare dans
 • Ämneslärare musik

För mer information: www.ltu.se

Lunds universitet

 • Industridesign - Kandidatutbildning
 • Konstnärligt kandidatprogram i fri konst
 • Program för konstnärlig högskoleexamen i kyrkomusik
 • Konstnärligt kandidatprogram i kyrkomusik
 • Konstnärligt kandidatprogram i musik, alla inriktningar
 • Konstnärligt kandidatprogram i skådespelarkonst
 • Ämneslärarutbildningen i musik, alla inriktningar

För mer information: www.lu.se

 • Arkitektprogrammet

För mer information: www.arkitektprovet.se

Högskolan Skövde

 • Dataspelsutveckling inriktning ljud
 • Dataspelsutveckling inriktning musik

För mer information: www.his.se

Örebro universitet

 • Konstnärligt kandidatprogram i musikalisk gestaltning

För mer information: www.oru.se

Högskolan i Borås

 • Textildesign

För mer information: www.hb.se

Malmö universitet

 • Visuell kommunikation
 • Produktdesign
 • Grafisk design

För mer information: www.mau.se

Kungliga Tekniska högskolan

 • Arkitektprogrammet

För mer information: www.kth.se och www.arkitektprovet.se

Umeå universitet

 • Arkitektprogrammet

För mer information: www.umu.se

Arbetsprov, personligt brev och intervju

Högskolan Väst

 • 3D-anmination och visualisering
 • Socialpedagogiskt program

För mer information: www.hv.se

Arbetsprov och intervju

Konstfack

 • Samtliga kandidatprogram
 • Ämneslärarprogrammet

För mer information: www.konstfack.se

Kungliga konsthögskolan

 • Kandidatprogram i fri konst
 • Kandidatprogram i Ljudteknik

För mer information: www.kkh.se

Linköpings universitet

 • Kandidatprogram i möbelsnickeri, möbeldesign och tapetsering

För  mer information: www.liu.se

Högskolan i Borås

 • Modedesign
 • Designteknikerutbildningen

För mer information: www.hb.se

Mälardalens universitet

 • Rumslig gestaltning

För mer information: www.mdu.se

Göteborgs universitet

 • Kandidatprogram i Fotografi, Film, Fri konst och Litterär gestaltning
 • Konstnärligt kandidatprogam i  musikal, opera, teater inriktning skådespeleri
 • Konstnärligt kandidatprogram i musik inriktning musik och ljudproduktion

För mer information: www.gu.se

Umeå universitet

 • Konsthögskolans kandidatprogram
 • Ämneslärarutbildningen med inriktning bild, musik och slöjd

För mer information: www.umu.se

Prov och intervju

Karolinska Institutet

 • Läkarprogrammet

För mer information: www.ki.se

Skrivprov, uppsats och intervju

Karolinska Institutet

 • Tandläkarprogrammet

För mer information: www.ki.se

Tidigare ämnesspecifika kursstudier

Enskilda högskolan Stockholm

 • Kandidatprogram i mänskliga rättigheter, 180hp, kandidatprogram i teologi

För mer information: www.ehs.se

Lunds universitet

 • Juristprogrammet
 • Läkarprogrammet

För mer information: www.lu.se

Intervju

Karlstads universitet

 • Grundlärarprogrammet, verksamhetsintegrerat program åk 4-6

För mer information: www.kau.se

Arbetslivserfarenhet

Generell arbetslivserfarenhet

Uppsala universitet

 • Ekonomprogrammet
 • Program med inriktning mot personal och arbetslivsfrågor

För mer information: www.uu.se

Högskolan i Gävle

 • Fastighetsmäklarprogrammet

För mer information: www.hig.se

Linköpings universitet

 • Socionomprogrammet

För mer information: www.liu.se

Högskolan i Borås

 • Organisations- och personalutvecklarprogrammet

För mer information: www.hb.se

Göteborgs universitet

 • Personalvetarprogrammet

För mer information: www.gu.se

Yrkeserfarenhet

Arbetslivserfarenhet från ett specifikt yrkesområde

Linköpings universitet

 • Sjuksköterskeprogrammet
 • Läkarprogrammet

För mer information: www.liu.se

Högskolan i Borås

 • Förskollärarutbildning för pedagogiskt verksamma

För mer information: www.hb.se

Särskilda idrottserfarenheter

Gymnastik och idrottshögskolan

 • Tränarprogram
 • Ämneslärarprogram mot inriktning specialidrott

För mer information: www.gih.se

Betyg, högskoleprovsresultat eller tidigare utbildning och yrkeserfarenheter 


Umeå universitet

 • Läkarprogrammet

För mer information: www.umu.se

 

Kontakt

Arbetar du på ett universitet eller en högskola som har ett alternativt urval till en utbildning som inte finns med i listan? Eller är uppgifterna om lärosäte inaktuella? Kontakta UHR,se kontaktuppgifter nedan.

Har du frågor om UHR:s uppdrag om att främja universitets och högskolors arbete alternativa urvalsgrunder? Kontakta UHR via e-post: UHR via e-post: tilltradesfragor@uhr.se eller telefon: 010-470 03 00.

Senast uppdaterad: 20 december 2023