Ansökan om tillstånd att använda annan platsfördelning och alternativt urval

Denna ansökan gäller för utbildning som börjar efter maj 2022.

Ansökan om alternativt urval eller annan platsfördelning

Gäller ansökan förnyat tillstånd? Nödvändigt fält
Typ av tillstånd Nödvändigt fält
Examenstyp Nödvändigt fält

Granska och skicka in

Gäller ansökan förnyat tillstånd?

Typ av tillstånd

Ärendenummer för tidigare tillstånd

Lärosäte

Examenstyp

Ange generell examen

Ange konstnärlig examen

Ange yrkesexamen

Utbildningens namn

Utbildningens namn

Utbildningens första termin

Utbildningens sista termin

Andel platser alternativt urval, %

Kontaktperson (för- och efternamn)

Telefon till kontaktperson

E-post till kontaktperson

Bilagor (endast pdf)

Ladda upp utvärdering (pdf)

Senast uppdaterad: 17 oktober 2023