I och med att höstens provskrivare fått sitt resultat avslutas nu den försöksverksamhet som UHR genomfört tillsammans med fem lärosäten. Antalet godkända under försöksperioden är 1 018 vilket utgör cirka 82 procent av totala antalet provskrivare. 

Av höstens provskrivare med godkänt resultat har 118 personer antagits till VT24 (sent antagna ingår inte i dess siffror). Antalet antagna med godkänt resultat som skrev provet 2022 är 92, vilket betyder att fler än 200 personer kunnat påbörja studier på högskolenivå i vår. 

Minskat bortfall av skrivande 2023

Inför höstens provomgång hade UHR ökat antalet platser till 1 100 och justerat fördelningen mellan Luleå, Sundsvall och Stockholm till förmån för huvudstaden som kunde erbjuda 450 provskrivare plats. Åtgärder, som tillsammans med en informationskampanj i sociala medier, haft positiv påverkan på närvaron på provdagen. Närmare 66 procent av dem som anmält sig till höstens prov 30 september genomförde provet. En förbättring med drygt 10 procent jämfört med året innan.

Försöksperioden i siffror

Antal 2023 2022
Anmälda

1 100

 

923
(av 1 000 platser)
Skrivande 725 511
Godkända 594 424
Icke godkända 131 87
Sökande till VT 2024 184 125
Antagna VT 2024 118 92

Antalet godkända under försöksperioden är 1 018 vilket utgör cirka 82 procent av totala antalet provskrivare. Dessa personer har uppnått grundläggande behörighet till högskolestudier och av dem har fler än 200 antagits till en utbildning som startar VT2024. 

Inga fler provtillfällen planerade

Under våren kommer provet att utvärderas, dels av provkonstruktörerna vid Göteborgs universitet, dels av UHR. I dagsläget är inga fler provtillfällen inplanerade; beslut om provet ska bli permanent fattas av regeringen.

Den som uppnått godkänt provresultat under försöksperioden kommer fortsättningsvis att vara grundläggande behörig till högskolestudier.

Informationssida på Studera.nu, uppdateras efter regeringsbeslut