Från och med den 1 juli 2025 införs ämnesbetyg i gymnasieskolan. UHR har bland annat i uppdrag att ta fram nya föreskrifter för kvalificerade och relevanta yrkeskunskaper för särskild behörighet till utbildning som leder till yrkeslärarexamen.

UHR arbetar just nu med att ta fram de nya föreskrifterna i samråd med Skolverket. De föreslås träda i kraft den 1 juli 2024 och tillämpas första gången vid antagning till utbildning som börjar efter den 31 december 2024, det vill säga till antagningen VT25.

I dagsläget har inget slutgiltigt beslut tagits och viss information kan därför komma att ändras. Men för dig som vägleder blivande yrkeslärare kan det vara bra att ha detta i åtanke redan nu när du pratar med dina studenter, för att kunna hjälpa dem att göra välavvägda val.

Ämnen som tas bort eller ändras

I och med ämnesbetygsreformen (Gy25) har Skolverket föreslagit att ett antal yrkesämnen ska upphöra helt och inte ersättas av nya yrkesämnen. Antalet yrkesämnen ökar dock i antal, något som i kombination med att tidigare ämnen tas bort, gör att presumtiva studenter kan behöva mer vägledning för att hitta ”sina” ämnen. 

Några ämnen kommer även att klassificeras om till så kallade ”vissa ämne”, vilket gör att de inte längre räknas som yrkesämnen. Det är inte beslutat ännu om yrkeslärare kommer att kunna få behörighet i dessa ämnen. För mer information hänvisar vi till Skolverket.

Lista på vilka ämnen som kommer tas bort eller ändras finns på sidan om Tillträde till yrkeslärarutbildningen – särskilda behörighetskrav på uhr.se.

Vad händer framåt?

Beslut om de nya föreskrifterna förväntas preliminärt komma under april 2024. Därefter publiceras föreskrifterna på uhr.se inför att de nya reglerna börjar gälla den 1 juli 2024. I samband med detta kommer vi även att se över informationen om yrkeslärarutbildningen som finns på uhr.se och på studera.nu, för att underlätta för sökanden att hitta uppdaterad information om de kommande förändringarna.

Utöver det pågår det även systemutveckling av YRK-Valda som används av ett antal lärosäten i antagningen till yrkeslärarprogrammet. Systemförändringarna planeras att vara införda i Valda när antagningen öppnar den 1 september 2024 inför antagningsomgången vårterminen 2025.