De elever som har ett slutbetyg från komvux och som inte uppfyller kravet på lägst godkänt betyg i 2 250 gymnasiepoäng, kan exempelvis räkna med kursen Idrott och hälsa A från ett samlat betygsdokument från gymnasiet för att komma upp i 2 250 godkända gymnasiepoäng.

Det gäller också andra kurser på samlat betygsdokument från gymnasiet som inte får ingå i ett slutbetyg från komvux, exempelvis specialarbete. 

Betyget i dessa kurser räknas inte med i jämförelsetalet, utan bidrar bara till att uppfylla kravet för grundläggande behörighet. Den sökande placeras i urvalsgrupp BII. 

Läs mer i svenska bedömningshandboken, länkar här nedanför: