Den som har en oavslutad utländsk gymnasieutbildning och vill skaffa sig grundläggande behörighet till högskolestudier kan komplettera med kurser omfattande 800 gyp på Komvux – under vissa förutsättningar. IB-elever som inte lyckats i examen och därför inte fått ut ett diplom, ska främst komplettera i IB-systemet genom så kallade retakes.

Presumtiva sökande som har en oavslutad utländsk gymnasieutbildning där en liten del av utbildningen saknas kan komplettera med minst 800 gymnasiepoäng från svensk vuxenutbildning utöver de kurser som krävs för grundläggande behörighet.

Kurser som kan ingå i de 800 poängen framgår av bedömningshandboken. 

Komplettering möjlig vid två typer av brister

  • Maximalt ett års studier saknas. Gäller då det rör sig om en 12-årig utbildning där man inte går upp i ett examensprov; liknande vårt svenska utbildningssystem.
  • Godkänt resultat på examensprov saknas. Gäller då det rör sig om en 12-årig utbildning som avslutas med ett examensprov.

Andra villkor gäller för IB (Internationell Baccalaureate)

För att UHR ska kunna intyga grundläggande behörighet så måste den elev som inte lyckats i examen göra en eller flera retakes och få ut ett IB-diplom. Att komplettera med enstaka kurser vid vuxenutbildningen för att få ut ett IB-diplom är alltså inte möjligt.

Reell kompetens alternativ vid mindre brister

För sökande med IB-bakgrund, liksom den som saknar mindre delar i sin utländska gymnasieutbildning, finns möjlighet att ansöka om att prövas för reell kompetens – efter komplettering vid vuxenutbildningen.

Förutsättningen är då att man kan uppvisa motsvarande kompetenser till det som efterfrågas. Det räcker inte med att själv hävda att ”man har det som krävs”, utan åberopade kompetenser ska styrkas med tjänstgöringsintyg, testresultat/betyg från komvux eller annan dokumentation.

Ansökan görs till respektive högskola.

Läs mer om oavslutad gymnasieutbildning på vägledarsidorna

Läs mer om IB (Internationell Baccalaureate) och grundläggande behörighet på vägledarsidorna