Lyssna

Lärarbrist i hela Europa

Den årliga upplagan av Europeiska kommissionens utbildningsöversikt, Education and training monitor 2023 är nu publicerad. Översikten innehåller EU-kommissionens årliga analys av EU-ländernas utbildningssystem och landrapporter för varje land. Eurydikenätverkets strukturella indikatorer är viktiga datakällor för utbildningsöversikten.

Årets upplaga inleds med ett särskilt fokus på läraryrket och lärarbristen i EU-länderna, såväl som deras olika ansträngningar för att göra läraryrket mer attraktivt.

Lärarbrist pekas ut i nästan alla landrapporter. Bristen på kvalificerade lärare kvarstår i hela EU och har förvärrats de senaste åren av bland annat covid-19-pandemin. Dessutom förväntas en dramatisk ökning i vissa länder under de kommande åren. Eftersom lärarbrist ofta kopplas till försämradeOmslag Eurydike Educational elevprestationer och utbildningsresultat står den högt på EU:s agenda.

Sverige står inför lärarbrist inom de flesta utbildningssektorer. År 2035 kommer Sverige att behöva 153 000 behöriga lärare, från förskola upp till gymnasial vuxenutbildning. Enligt prognoserna har vi då 41 000 nya behöriga lärare och förskollärare, vilket innebär en brist på omkring 12 000 behöriga lärare.

Eurydikenätverket följer årligen upp ländernas framsteg mot EU:s utbildningsmål och utbildningsstrategier genom strukturella indikatorer. Nu finns indikatorer publicerade för följande områden:

  • Förskola
  • Nyckelkompetenser
  • Digital kompetens
  • Tidiga skolavhopp
  • Läraryrket
  • Inkludering och likvärdig utbildning
  • Högre utbildning

Rapporten Education and training monitor 2023, EU-kommissionens webbplats

Eurydikes publiceringssida där alla strukturella indikatorer för 2023 finns: Comparative Reports, Eurydike på EU-kommissionens webbplats

Eurydike – utbildning i Europa

Eurydike är ett stöd för dig som vill veta mer om utbildningssystem och utbildningspolitik i Europa. Eurydikenätverket samordnas av EU och UHR är nationellt kontor i Sverige.

Senast uppdaterad: 7 december 2023