Lyssna

Läsårsdata för Europa

Två rapporter från Eurydikenätverket ger årligen en översikt över skolåret inom högskolan, grundskolan och gymnasieskolan i 37 europeiska länder. I rapporterna hittar du uppgifter om läsåret ser ut i olika länder i Europa, hur långa terminerna är, när loven infaller och hur många skoldagar elever och studenter har.

EU:s informationsnätverk Eurydike publicerar varje år två rapporter (på engelska) om skolåret i Europa – en visar läsårstiderna för högre utbildning, den andra ger en bild av läsåret inom grundskolan och gymnasieskolan. Rapporterna bygger på faktauppgifter från de 37 länder som iOmslagsbild Eurydikerapport om läsårsdata för Europa 2023-2024.ngår i EU:s program Erasmus+. Det är EU:s 27 medlemsstater samt Albanien, Bosnien och Hercegovina, Schweiz, Island, Liechtenstein, Montenegro, Nordmakedonien, Norge, Serbien och Turkiet.

Rapporterna kan till exempel fungera som verktyg för lärare och skolledare som planerar utbyten och samarbeten med skolor i andra länder. 

 

Rapporten The organisation of the academic year in Europe 2023/2024 (Eurydice, EU-kommissionens webbplats)

Rapporten The organisation of school time in Europe. Primary and General Secondary Education 2023/2024 (Eurydice, EU-kommissionens webbplats)

Eurydike – utbildning i Europa

Eurydike är ett stöd för dig som vill veta mer om utbildningssystem och utbildningspolitik i Europa. Eurydikenätverket samordnas av EU och UHR är nationellt kontor i Sverige.

Senast uppdaterad: 6 oktober 2023