Ambassadörer EPALE och Erasmus+ vuxnas lärande

Här presenteras de nya ambassadörerna för EPALE och Erasmus+ vuxnas lärande som utsågs under våren 2023. Läs om vad de kan hjälpa till med.

EPALE ErasmusPlus ambassadörer753x24px72dpi.jpg

Från vänster: Tatjana Ristovski, Madline Arbid, Åke Larsson, Margaretha Lindh

Som ett stöd i arbetet med ansökningar för nya projekt eller under arbetet i redan pågående projekt så har särskilda ambassadörer utsetts som själva har lång erfarenhet av internationella projekt. De ger gärna råd i arbetet med ansökningar eller kan bidra med erfarenheter från internationella utbyten och projekt.

Vill du ta kontakt?

Ta kontakt direkt via ambassadörernas egna epostadresser eller kontakta UHR för vidarebefordran. För ett EPALE-uppdrag, skriv till epalesverige@uhr.se och för Erasmus+uppdrag, skriv till erasmusplus@uhr.se

Anya Feltreuter

Bibliotekschef Mjölby.
Epost: anya.feltreuter@mjolby.se

anya feltreuter 678x450px.jpg

Vad har du för koppling till vuxnas lärande?

På biblioteken arbetar vi med olika typer av det lärande för alla åldrar hela tiden. Vi hjälper till med studielitteratur eller litteratur om hobbyer och vi ordnar föreläsningar och workshops på olika ämnen.

Vad kan du hjälpa till med som ambassadör för EPALE och Erasmus+?

Förutom mitt jobb som biblioteklschef är jag också medlem i den internationella biblioteksföreningen IFLAs sektion Management och marketing och ordförande fram till augusti 2023. Jag har ett ganska stort nätverk inom biblioteksvärlden, både nationellt och internationellt, så jag tänker att jag kan hjälpa till med kontakter.

Denis Riabov

Arbetar med EU-samarbete på Studiefrämjandet Uppsala.
Epost: denis.riabov@studieframjandet.se

Denis Riabov678x450px72dpi2.jpg

Vad är din koppling till vuxnas lärande?

Studiefrämjandet är ett studieförbund och folkbildningen är en del av vuxnas lärande, främst icke-formell vuxenutbildning.

Vad kan du hjälpa till med som ambassadör för EPALE och Erasmus+?

Som ambassadör för EPALE och Erasmus+ kan jag berätta både om programmet och plattformen, svara på era eventuella frågor, förklara hur man ansöker om ett Erasmus+-projekt, samt koppla er till relevanta personer på UHR för att få ytterligare hjälp.

Irina Sadakova

Sundbybergs vuxenutbildning

Irina678x450px bearbetad.jpg

Vad är din koppling till vuxnas lärande?

Jag arbetar som lärare i svenska som andraspråk på vuxenutbildning samt som ERASMUS koordinatör i skolan och Erasmus+ ackrediterat konsortium för sex vuxenutbildningar i Stockholms region.

Vad kan du hjälpa till med som ambassadör för EPALE och Erasmus+?

Jag kan hjälpa med att dela med min erfarenhet att arbeta med Erasmus + och EPALE, att ge tips till att utveckla projekt för Erasmus+, berätta om vad ackreditering är och hur man söker ackreditering, hur man kan effektivt använda EPALE för informationssökning och spridning av projektresultat. Jag kommer att skriva olika blogginlägg om vuxnaslärande på EPALE.

Madline Arbid

SFI lärare på CFL Söderhamn som är en del av Hälsninglands utbildningsförbund.
Epost: mado.arbid@hufb.se

Madline Arbid678x450px72dpi.jpg

Vad är din koppling till vuxnas lärande?

Som SFI lärare har jag deltagit i flera projekt. Jag har ett brinnande engagemang för undervisning och intergration och sätter mina vuxna elevers utveckling i centrum

Vad kan du hjälpa till med som ambassadör för EPALE och Erasmus+?

Förhoppningen är att öka medvetenheten om Erasmus + som en fantastisk möjlighet för att utvecklas på individnivå och utveckling av den egna verksamheten och att plattformen EPALE ska upptäckas av fler som en mötesplats inom Europa för att inhämta kunskap om vuxnas lärande och att för att hitta partner för att driva internationella projekt. Det är viktigt med ett starkt samarbete inom Europa.

Margaretha Lindh

Länsmuseichef region Norrbotten

Margaretha Lindh678x450px72dpi.jpg

Vad är din koppling till vuxnas lärande?

Jag har alltid jobbat med lärande och kunskapsuppbyggnad på mina arbetsplatser och är i grunden utbildad pedagog. Att fortsätta vara nyfiken, lära sig nya saker och därmed utvecklas vidare är en livslång förmån.

Vad kan du hjälpa till med som ambassadör för EPALE och Erasmus+?

Informera om program på utbyten.se och hjälpa till i valet av program, registrera sig och hitta partners på EPALE, samtalsstöd för ansökan och handledning.

Tatjana Ristovski

Verksamhetsledare på internationella kvinnoföreningen i Malmö.
Epost: tatjana.ristovski@ikf.se

Tatjana Ristovski678x450px72dpi.jpg

Vad är din koppling till vuxnas lärande?

Internationella Kvinnoföreningens värdegrund handlar om jämställdhet och inkludering av utrikesfödda kvinnor i det svenska samhället. Den röda tråden genom alla våra aktiviteter är lärande och kunskap som verktyg för ökad egenmakt och jämlikhet.

Vad kan du hjälpa till med som ambassadör för EPALE och Erasmus+?

Vi har sedan 2017 förutom nationella projekt även drivit och driver många Erasmus + projekt. Erasmus + projekten är ett viktigt led och en fantastisk möjlighet för organisationens lärande och utveckling som helhet. Denna kunskap och erfarenhet vill jag sprida så att många fler aktörer blir en del av Erasmus + familjen.
Epost: tatjana.ristovski@ikf.se

Åke Larsson

Biträdande rektor och projektsamordnare på Kista folkhögskola, Stockholm
Epost: ake@kistafolkhogskola.se

Åke Larsson.

Vad är din koppling till vuxnas lärande?

Jag har arbetat som lärare och rektor på olika folkhögskolor (som är en vuxenutbildning) i 36 år.

Vad kan du hjälpa till med som ambassadör för EPALE och Erasmus+?

Min erfarenhet ligger främst inom Erasmus+ KA2 så just nu skulle jag nog kunna göra som mest nytta med mina erfarenheter när det gäller att driva sådana projekt.... men jag lär mig mer och mer.

Senast uppdaterad: 6 maj 2024