Nationella yrkesutbildningsteamet (NYT) för Erasmus+

De nationella Erasmus+experterna inom yrkesutbildning har alla olika erfarenheter och kunskaper från yrkesutbildningssektorn. Tillsammans arrangerar experterna stödjande möten, tar fram handledningar och ger stöd till enskilda organisationer.

Experterna i yrkesutbildningsteamet kan bidra med

  • Tips för ansökan till, eller genomförande av, mobilitetsprojekt inom Erasmus+. Det kan handla om jobbskuggning för personal, arbetsförlagt lärande (APL) eller Lärande i Arbete (LIA) utomlands.
  • Information om metoder för kvalitetssäkring av APL utomlands.
  • Information om olika EU-verktyg, som exempelvis Europass, ECVET och EQAVET.
  • Stöd kring metoder för att arbeta med internationalisering som ett strategiskt verktyg för kvalitet och flexibilitet inom yrkesutbildning.
  • Tips om hur deltagare med färre möjligheter kan inkluderas i mobilitetsaktiviteter.

Vi utvärderar kontinuerligt vårt arbete i gruppen och varje möte utvärderas med hjälp av en undersökning. Målet är att 100 procent av deltagarna rapporterar ökad eller redan existerande medvetenhet om de frågor som behandlats under mötet.

Vill du ha stöd och råd kan du kontakta någon av experterna via kontaktuppgifterna som finns på den här sidan. Du kan också mejla till ECVET@uhr.se och beskriva vad du behöver hjälp med. 

Koordinator för nationella yrkesutbildningsteamet: Linda.nilsson@uhr.se

Monica Almgren

E+ NYT Monica Almgren.jpg

Kvalitetsansvarig för yrkesutbildning inom vuxnas lärande.

Kontakt: monica40.almgren@gmail.com

Helena Broman

E+ NYT Helena Broman.jpg

Gymnasielärare barn- och fritid och filosofi samt förskollärare. Arbetar idag med handledarutbildning, kompetensutveckling och validering på utbildning och arbetsmarknad i Skellefteå Kommun.

Kontakt: helena.broman@skelleftea.se

Amanda Fredin

E+ NYT Amanda Fredin.jpg

Legitimerad yrkeslärare vid Sveriges Ridgymnasium.

Kontakt: amanda.fredin@ridgymnasium.nu 

Sture Löf

E+ NYT Sture Löf.jpg

Uppdrag kring kompetensförsörjning och yrkesutbildning åt myndigheter och arbetlivsorganisationer.

Kontakt: sture@lofnet.se

Catharina Thorell 

E+ NYT Chatarina Thorell.jpg

Internationell koordinator vid förvaltningen för gymnasium och arbetsmarknad i Kungsbacka kommun. Flerårig erfarenhet av internationella projekt samt APL ansvarig inom praktik utomlands och dess kvalitetssäkring. Jobbar med uppdrag kring kompetensförsörjning och yrkesutbildning åt myndigheter och arbetlivsorganisationer.

Kontakt: catharina.thorell@kungsbacka.se

Camilla Winter

E+ NYT Camilla Winter.jpg

Mångårig erfarenhet som internationell koordinator med fokus på yrkesutbildning. Numera senior advisor inom egen verksamhet.

Kontakt: camilla@camillawinter.se

Senast uppdaterad: 2 maj 2024