Exempel könsbundna studie- och yrkesval

Egna bra eller mindre bra exempel från deltagare på konferensen för passet "Att arbeta för att motverka könsbundna studie- och yrkesval – teori, goda exempel och dialog".
Medverkande: Sara Andersson och Malin Allert, Jämställdhetsmyndigheten
Joakim Cao, Lunds Tekniska högskola. Moderator: Sara Ahlstedt, UHR

Exempel 

Dela med er av egna bra eller mindre bra exempel kring arbete mot könsbundna studieval.
  • Hur tar vi vara på studenternas erfarenheter i våra utbildningar?, Se över rekryteringsmaterial för varje utbildning, VFU - brygga eller hinder?
  • Prøvde å skrive inn link til prosjektet, men det funka ikkje. I Norge har NTNU eit prosjekt for å få inn fleire menn i sjukepleiar. Det heite Ola prosjektet #mannkanblisjukepleier det er også fleire prosjekt om #mannkanblilærar

  • Ola prosjektet får elever i grunnskulen møte menn på karrieredager. Så får mennene som begynne på sjukepleier eit nettverk der dei møtes jevnlig og kan styrke kvarandre
  • Mentorskap. Stöttar projekt med yngre, ut i grundskolor och gymnasier.
  • På medfak i Umeå intervjuar vi män/pojkar i inlandet om deras intresse för vårdutbildningar/högskola.
  • Samverka som lärosäte med grundskola/gymnasie samt arbetsgivare .
  • Mindre bra att vi är dåliga på att följa upp olika projekt: Vad blev de av de där högstadieeleverna som var med i Hello people och Hello world vid MDH för tio år sedan - blev fler av killarna sjuksköterskor och tjejerna ingenjörer?
  • Arbete med Studentambassadörer
  • Även detta är ett ämne för de tidiga åldrarna i skolan, normbundna yrkesval följer ju normbundenhet i allmänhet. På samma sätt som varje elev kontinuerligt bör få samtal om och erfarenhet av kontakt med universitetet och högskola, bör de få utbildning i samhällsnormer och hur de påverkar individens yrkesval. Bäggedera bör ske i samverkan skola/kommun-högskola.
  • Mer samverkan med SKL, regioner och kommuner. Bjud in dem till denna typ av konferenser