Medskick till tre lärosäten

Medskick till tre lärosäten från konferensen deltagare till lärosäten, insamlade via appen Ventla. För passet "Hur unik är er situation? Samtal mellan tre lärosäten".
Medverkande: Annika Mårtensson, Lunds Tekniska högskola/Lunds Universitet, Ullakarin Sundqvist Nilsson, Linköpings universitet
Cecilia Vikenstrand, Högskolan i Skövde. Samtalsledare: Carina Hellgren

Utifrån era erfarenheter, vilka tips vill ni skicka med Skövde, Linköping och Lund? Gott arbete, egna misslyckanden som ni lärt av.

Analys och uppföljning av genomförda aktiviteter och dela dem med varandra.

Var på skolorna med studiebesök! Har de inte tid, kan de ge förslag på tider som passar dem? Vi måste nå barnen redan i skolan och era studenter som tillhör underrepresenterade grupper är fantastiska förebilder som kan inspirera!

Jag hittar inte frågan om att försöka behålla de som börjat utbildning men har kunnat se två viktiga faktorer:

  • En introduktion och ffa det första året så att alla känner sig inkluderade och får det stöd som behövs.
  • Kåren - oerhört viktig i breddad inkludering!
Att ta med sig egna och andras erfarenheter (och dokumentation) in i nya projekt!
Sätt inte för ambitiösa mål.
Godt arbeid, synes det var spennende med DONNA prosjektet
Fokusera på introduktionsarbetet, möt studenten vid dess förväntningar. Förklara vad det innebär att vara student vid ett lärosäte.
Samverka mer och systematiskt med grundskolan
Precis som Linköping säger, arbeta långsiktigt och följ upp!
Det pratas för lite om breddad rekrytering till forskarutbildningen. Få lyckade exempel. Behöver prioriteras och diskuteras mer.
Finns goda exempel på hur lärosätet samverkar med både grundskolor och gymnasier genom Barnens universitet och Gymnasoesamverken på Mittuniversitetet både i Östersund och Sundsvall.
Samarbeta med externa organisationer.
Vikten av uppföljning, även på lång sikt.
Tydlig vilja och beslut från ledning
Hur ser fördelningen ut då det gäller kvinnligt o manligt bland lärarna på era spelutbildningar i Skövde, tänkte utifrån ”spegling” av studenter o lärare
Vi på GU arbetar också med projektet Street games academy. Så kul att Skövde nämnde det. Väldigt bra på projekt som bygger på tre delar kost, träning och läxhjälp. Finansieras av Västra Götalands-regionen och är en samverkan mellan lärosäten, RF-Sisu och idrottsföreningar i socioekonomiskt utsatta området. Syftet är att använda idrottens dragningskraft för att få fler ungdomar att även förstå vikten av att satsa på skolan.

På GU har vi en policy för breddad rekrytering och breddat deltagande med övergripande mål för detta arbete. Bra att ha som stöd i detta komplexa uppdrag.

Svårt att utvärdera arbetet med breddad rekrytering, så det vore bra om vi kan hitta former för att tipsa varandra om hur detta kan göras på ett bra sätt.
Ett medskick till UHR utifrån UllaKarins kommentar om samarbete med skolor är att ett nationellt stöd för dessa aktiviteter skulle hjälpa lärosätena mycket. Ett nationellt stöd i form av exempelvis riktlinjer och kanske även stöd i uppföljningen vore en start.