Kvalitetsdrivets webbinarier om breddad rekrytering och breddat deltagande

Nu startar UHR en webbinarieserie för dig som arbetar med breddad rekrytering och breddat deltagande. Vi vill ge plats för ökad kunskap och erfarenhetsutbyte under hela året. Passen ges ett par gånger per termin och är cirka 45 minuter långa.

KD24_753x424.jpg

Syftet är att öka kunskapen om breddad rekrytering och breddat deltagande för att vi tillsammans ska utveckla och driva på vårt gemensamma kvalitetsarbete inom området. Vi vill även ge möjlighet till erfarenhetsutbyte och ökad dialog.

Kommande webbinarier

UniSAFE: Hur kan man bygga upp en kunskapsbas och operativa verktyg för att göra universitet och forskningsorganisationer säkrare gentemot genusrelaterat våld?

Torsdagen den 17 oktober kl. 09:00-9:45

Sofia Strid, docent i genusvetenskap och lektor i sociologi vid Göteborgs universitet berättar om UniSAFE. UniSAFE är ett EU-finansierat projekt med tio partners som syftar till att producera bättre kunskap om genusrelaterat våld i organisationer som bedriver och finansierar forskning, och att översätta denna kunskap till operativa verktyg för högre utbildning, forskningsorganisationer och beslutsfattare.

Läs mer om forskningsprojektet. 

Mer information och anmälan till webbinariet kommer, håll utkik!

Genomförda webbinarier

Situationen för studenter från nationella minoriteter

Torsdagen den 15 februari, kl. 13.00-13.45

Hur upplever studenter från nationella minoriteter sin studietid? Hur kan vi bli bättre på att främja så att fler känner sig inkluderade under sin studietid?

Temat på det första webbinariet är situationen för studenter som tillhör någon av de fem nationella minoriteterna judar, romer, samer (som också är ett urfolk), sverigefinnar och tornedalingar. Rapporten “Högskolestudier ur ett nationellt minoritetsperspektiv” presenteras i ett samtal med efterföljande frågestund.

Till en grundutbildning i minoritetslagstiftning, extern webbplats.

Att mäta breddad rekrytering - vilka möjligheter finns med Bak- och framgrund?

Onsdagen den 20 mars, kl. 9.00-9.45

Bak- och framgrund är ett användbart statistikverktyg för att skaffa kunskap om sina studentgrupper och kan användas för att sätta mål och följa upp breddad rekrytering. Mattias Renehed från Ladokkonsortiet berättar om Bak- och framgrund som är ett system som hämtar data ur flera olika register på SCB.

Webbinariet vänder sig främst till dig som har begränsad kunskap om möjligheterna med Bak- och framgrund. Du behöver inte vara användare av verktyget. Syftet är att öka kännedomen om vilka möjligheter som finns med Bak-och framgrund. Det finns mycket kunskap att hämta som underlättar arbetet med breddad rekrytering och genomströmning. Om du inte själv är användare av verktyget, börja med att se om du kan samarbeta med någon användare på ditt lärosäte.

Hur kan bilder för att marknadsföra utbildningar på lärosäten bli mer inkluderande?

Måndagen den 27 maj kl 13:00-13:45

Högskolan Väst presenterar en studie där de undersökt normer och representation i marknadsföringsbilder på svenska lärosätens webbplatser. Studien har genomförts inom ramen för forskningsprojektet ”Bilden av – normer i utbildning”. Materialet i studien baseras på bilder från ingenjörsutbildningar, ekonomiutbildningar och sjuksköterskeprogram från olika lärosäten, totalt 78 program i Sverige. Studien visar att bilderna inom högre utbildning till viss del reproducerar stereotypa normer.

Genom att öka kunskapen om bildernas betydelse och sträva efter en mångfald kan vi undvika stereotypiska könsnormer och inkludera fler personer till de olika programmen.

Webbinariet vänder sig framförallt till dig som är intresserad av och arbetar med breddad rekrytering och deltagande inom högskolesektorn. Du kan både arbeta med stöd, kommunikation, marknadsföring, administration och samverkan inom förvaltning eller arbeta inom akademien med utbildning och forskning.  Det kan också vara intressant för dig inom skolsektorn på olika nivåer.

Läs mer om forskningsprojektet från Högskolan Väst