Lyssna

Validering – få papper på kompetensen

En person kan oftast betydligt mer än vad som är fångat i olika dokument som exempelvis betyg från en utbildning eller intyg på yrkeskunskaper. Flera myndigheter samarbetar för att informera om möjligheten till att validera sin kompetens, inför studier eller arbete.

Sök jobb eller studier – utan intyg

Om du vill studera eller söka jobb men saknar nödvändiga intyg på din kompetens, så kan du få detta genom en bedömning av din reella kompetens. En metod är validering som innebär att du bevisar dina faktiska kunskaper genom olika prov. Efter en bedömning kan du få ett intyg som hjälper dig vidare.

Anställ eller anta en person – utan intyg

Du som företräder en skola eller en bransch kan använda bedömning av reell kompetens eller validering som ett sätt att behörighetsförklara en sökande eller anställa en person som saknar intyg på sin yrkeskompetens.

Vart vänder jag mig?

Beroende på vem du är och vad du har för behov kan du behöva vända dig till olika myndigheter. Här följer en kort sammanställning som hjälper dig att hitta rätt:

På gymnasiet eller komvux

Har du kunskaper och erfarenheter men saknar intyg för att söka till en utbildning, anpassa nivån eller kanske förkorta tiden så att du inte behöver läsa det du redan kan? Kontakta i första hand din kommun och be att få göra en validering. På Skolverkets webbplats kan du läsa mer om validering.

Om validering inom skola och vuxenutbildning på Skolverkets webbplats

På högskola/universitet

Har du kunskaper och kompetenser från arbetslivet eller annan verksamhet som du vill använda för att komma in på en högskoleutbildning? På webbplatsen Studera.nu kan du läsa mer om reell kompetens.

Om bedömning av reell kompetens på Studera.nu

Har du oavslutade studier som du vill tillgodoräkna dig på ett högskoleprogram? Vänd dig till det lärosäte du vill studera på och begär att få din reella kompetens bedömd.

Kontaktuppgifter till unviversitet och högskolor på Studera.nu

Har du yrkeskunskaper du vill använda för att komma in på yrkeslärarutbildningen? Kontakta lärosätet du vill studera vid. Information om vilka utbildningar som ges var finns på Studera.nu.

Information om vilka utbildningar som ges var på Studera.nu

På yrkeshögskola

Har du kunskaper och kompetenser som du vill använda för att bli behörig till yrkeshögskola, eller vill du tillgodoräkna dig tidigare studier för att förkorta en utbildning? Kontakta utbildningsanordnaren.

Mer information finns på Yrkeshögskolans webbplats.

Är du arbetssökande, saknar intyg och vill ha hjälp att få dina yrkeskunskaper bedömda?

Kontakta i första hand din arbetsförmedlare.

Se vilka yrkesbedömningar som görs på Arbetsförmedlingens webbplats 

Se vilka branschaktörer som hjälper till med prov vid en validering på Myndigheten för yrkeshögskolans webbplats

Har du en utländsk utbildning som behöver kompletteras för att arbeta i Sverige?

Gå in på webbplatsen Studera.nu och skriv i sökfältet Hitta och jämför utbildning: ”kompletterande utbildning utländsk examen”. Då finner du alla kompletterande utbildningar som finns per examen.

Studera.nu

Har du en utländsk utbildning som du saknar betyg från?

Bedömning när dokumentation saknas (sidan Dokument som du behöver skicka in på uhr.se)

Har du en utländsk lärarutbildning och vill arbeta som lärare i Sverige?

Om utländska lärares vidareutbildning, ULV, på Studera.nu

Har du en utländsk utbildning och vill arbeta inom ett reglerat yrke i Sverige?

Mer om legitimationsyrke inom till exempel sjukvård på uhr.se

Samlat stöd och verktyg för validering

Myndigheten för yrkeshögskolan (MyH) har uppdraget att följa och stödja utvecklingsarbetet kring validering nationellt och regionalt

Validering och SeQF, Myndigheten för yrkeshögskolans webbplats

För skola inom kommunen

Arbetar du med vägledning, kartläggning eller validering men saknar verktyg?

Stödmaterial för valideringsprocessen, Skolverkets webbplats

För högskolestudier

Har du yrkeskunskaper och vill arbeta med att validera yrkeskunskap för blivande yrkeslärare? Kontakta Maria Ekstrand på UHR. Mejla till: förnamn.efternamn@uhr.se.

För yrkeshögskola

Vill du veta mer om tillträde och tillgodoräknande inom yrkeshögskolan genom validering?

Validering och reell kompetens, Myndigheten för yrkeshögskolans webbplats

För arbetssökande

Är du, eller vill du bli, leverantör av valideringstjänster till Arbetsförmedlingen? 

Valideringstjänster på Arbetsförmedlingens webbplats

Är du arbetsgivare och vill anställa en person med utländsk utbildning?

Anställa person med utländsk utbildning

Företräder du en bransch och vill veta mer om validering av yrkeskompetens?

Du kan läsa om hur en person kan göras anställningsbar på Myndigheten för yrkeshögskolans webbplats.

Validering och SeQF, Myndigheten för yrkeshögskolans webbplats

Har du en avslutad utländsk gymnasieutbildning, eftergymnasial utbildning eller akademisk utbildning som du vill få bedömd enligt svenska mått?

Använd vår bedömningstjänst

Har du en avslutad utländsk eftergymnasial utbildning eller akademisk utbildning, men saknar dokumentation över den?

Då kan du ansöka om att få en beskrivning av din utbildning istället för ett utlåtande. Beskrivningen kan i nästa steg användas som underlag för en validering inom högskolan. En nationell struktur för detta är tänkt att finnas på plats fullt ut år 2021. För frågor om projektet, vänd dig till oss på UHR.

Mejla till: ub@uhr.se

Arbetar du som kontakttolk men saknar utbildning och vill få din kompetens validerad?

Du kan kontakta en skola via webbplatsen Blitolk.nu.

Myndigheten för yrkeshögskolans webbplats Blitolk.nu.

Valideringskarta ger överblick

UHR är en av flera myndigheter som informerar om validering. På Myndigheten för yrkeshögskolan finns en valideringskarta till stöd för dig som vill hitta vägar till validering av reell kompetens för studier och arbete.

Valideringskartan - Myndigheten för yrkeshögskolan (myh.se) 

Senast uppdaterad: 11 december 2023