Antagningsstatistik klar för första urvalet till höstens högskoleutbildningar.