En nyligen publicerad europeisk undersökning visar att skolelever i åttonde klass känner starkt för sin europeiska identitet. Vilket enligt undersökningen kan tyda på att fler unga kommer att rösta i kommande EU-val.

Studien visar att elever i åttonde klass

  • som har lärt sig mer om Europa i samhällskunskapen får en mer positiv syn på EU. De blir för ökad rörlighet inom Europa och frågor om hållbarhet.
  • har en stark europeisk identitet och stor tilltro till europeiska institutioner. De visar även att de är beredda att rösta i EU-val

Daniel Edquist, direktör för det nationella Erasmuskontoret på Universitets- och högskolerådet (UHR), menar att det europeiska ramprogrammet Erasmus+ bidrar till den positiva bilden av EU hos ungdomar:

– I en tid där demokratiska värderingar och säkerheten i vår del av världen hotas är det glädjande att finns ett stort intresse för utbyten som kan stärka den europeiska identiteten och samarbetet, säger Daniel Edquist. Intresset bland svenska skolor att arrangera klassutbyten med finansiering från Erasmus+ är väldigt stort.

EU delfinansierar undersökningen International Civic and Citizenship Education Study 2022 som IEA (the International Association for the Evaluation of Educational Achievement) genomförde 2022 i Norge, Serbien och 18 EU-länder. Totalt deltog 3 400 rektorer, 40 000 lärare och 82 000 elever i åttonde klass i undersökningen.

Läs mer om undersökningen:

International Civic and Citizenship Education Study (ICCS)ICCS | IEA.nl

International Civic and Citizenship Education Study 2022,

och

the International Association for the Evaluation of Educational Achievement (IEA)