Nu finns det möjlighet att lämna åsikter till EU-kommissionens öppna offentliga samråd (halvtidsutvärdering) om det europeiska utbildningsområdet. Samrådet är öppet till och med den 27 juni!

Utbildning spelar en avgörande roll för att alla ska kunna ha framgång i samhället. En strategisk ram för europeiskt utbildningssamarbete har införts  för att bygga upp mer motståndskraftiga och inkluderande utbildningssystem i Europa och bidra till att hantera de gemensamma utmaningar som de står inför.

Det europeiska samarbetet för att bygga upp det europeiska utbildningsområdet är inriktat på att

  • förbättra kvalitet, rättvisa, inkludering och framgång för alla,
  • göra livslångt lärande och mobilitet till verklighet för alla,
  • stödja den gröna och den digitala omställningen i och genom utbildning,
  • öka kompetensen och motivationen inom läraryrket,
  • stärka den högre utbildningen i Europa.

Det bidrar också till att göra EU starkare i världen.
Utvärderingen genomförs för att få insyn i vad som har uppnåtts inom det europeiska utbildningsområdet, och resultaten av detta offentliga samråd kommer att läggas till faktaunderlaget för den utvärderingen.

Läs mer om samrådet på Europakommissionens hemsida (länk)

Direktlänk till samrådet (kräver registrering, men det går att vara anonym)