Intresset för högskolestudier ökar. När anmälan till höstterminen stängde vid midnatt den 15 april hade 405 552 personer skickat in minst en anmälan, åtta procent fler jämfört med förra årets 375 451.

Tio studenter går nerför en universitetstrappa. Foto: johner.se/Caiaimage Foto: johner.se/Caiaimage

– Att intresset för högskolestudier ökar är inte oväntat, säger Andreas Sandberg, t.f. avdelningschef vid UHR. I en skrift om efterfrågan på högskoleutbildning som vi publicerar i morgon konstaterar UHR att den försämrade arbetsmarknaden och omställningsstudiestödet för personer mitt i arbetslivet kommer att få allt fler att välja högre utbildning det närmaste året.

Totala utbildningsutbudet ökar med 2,1 procent hösten 2024

Antal erbjudna kurser (inklusive kurspaket), från 17 047 HT 2023 till 17 445 HT 2024.
Antal erbjudna program, från 3 193 HT 2023 till 3 225 höstterminen 2024.

Totalt 36 lärosäten får fler anmälningar hösten 2024

Universitet/högskola Antal anmälda HT 2024  Antal anmälda HT 2023 Förändring i antal Förändring i procent
Kungliga Musikhögskolan i Stockholm 1 709 798 911 114,2 %
Johannelunds teologiska högskola 383 182 201 110,4 %
Gymnastik- och idrottshögskolan 3 124 1 728 1 396 80,8 %
Stockholms konstnärliga högskola 834 518 316 61,0 %
Försvarshögskolan Stockholm 3 249 2 399 850 35,4 %
Högskolan i Borås 31 295 23 463 7 832 33,4 %
Marie Cederschiöld högskola 4 395 3 402 993 29,2 %
Högskolan Väst 23 855 19 015 4 840 25,5 %
Högskolan i Skövde 13 269 11 040 2 229 20,2 %
Södertörns högskola 24 346 20 831 3 515 16,9 %
Kungl. Tekniska högskolan 22 796 19 529 3 267 16,7 %
Handelshögskolan i Stockholm 3 755 3 253 502 15,4 %
Örebro universitet 42 425 36 819 5 606 15,2 %
Röda korsets högskola 3 338 2 925 413 14,1 %
Sophiahemmet Högskola 3 767 3 303 464 14,0 %
Luleå tekniska universitet 28 872 25 493 3 379 13,3 %
Linköpings universitet 52 692 47 113 5 579 11,8 %
Konstfack 781 701 80 11,4 %
Mälardalens universitet 29 722 26 983 2 739 10,2 %
Blekinge tekniska högskola 9 495 8 635 860 10,0 %
Lunds universitet 74 853 68 947 5 906 8,6 %
Jönköping University 26 184 24 185 1 999 8,3 %
Karlstads universitet 36 641 33 870 2 771 8,2 %
Högskolan i Halmstad 21 870 20 375 1 495 7,3 %
Göteborgs universitet 78 911 73 635 5 276 7,2 %
Högskolan Dalarna 24 418 22 888 1 530 6,7 %
Malmö universitet 38 407 36 095 2 312 6,4 %
Stockholms universitet 82 016 77 672 4 344 5,6 %
Uppsala universitet 89 623 84 924 4 699 5,5 %
Linnéuniversitetet 60 027 56 929 3 098 5,4 %
Umeå universitet 72 004 68 371 3 633 5,3 %
Mittuniversitetet 40 838 39 023 1 815 4,7 %
Karolinska institutet 23 124 22 243 881 4,0 %
Högskolan Kristianstad 30 883 29 975 908 3,0 %
Chalmers tekniska högskola 15 741 15 381 360 2,3 %
Högskolan i Gävle 31 466 30 790 676 2,2 %
Enskilda Högskolan Stockholm 997 1 011 -14 -1,4 %
Sveriges lantbruksuniversitet 11 022 11 348 -326 -2,9 %
Newmaninstitutet 419 442 -23 -5,2 %

Ytterligare statistik i kommande skrift och snabbrapport

UHR kommer att publicera

De sökande får sina antagningsbesked den 11 juli.

Kontakt

Enhetschef
Robin Johansson
010-470 05 39

Enhetschef
Kerstin Beckenius
010-470 05 85

Pressfunktionen
010-470 06 91
press@uhr.se