Att studera kan vara en omvälvande tid med känslor och tankar som uppstår som kan påverka måendet. Därför ska studenter från och med 2024 kunna få hjälp med sina frågor om hälsa i Sveriges nya webbportal studenthälsa.se.

På studenthälsa.se får studenter på högskolor och universitet, oavsett studieform och lärosäte, tips och råd för att må bättre. Portalen är ett komplement till, inte en ersättning för, studenthälsorna vid landets lärosäten.

– Webbportalen har tagits fram gemensamt av Stockholms universitet, Universitets- och högskolerådet (UHR) och Linköpings universitet på uppdrag av regeringen. Samarbetet har fungerat väl och det är glädjande att vi tillsammans nu kan lansera resultatet, säger UHR:s generaldirektör Eino Örnfeldt.

– Studenter som har inflytande över sina studier och studiesociala frågor får ett universitet att utvecklas. Ett lärosätes framgång mäts inte bara i den kunskap studenterna förvärvar utan kanske än mer i hur de mår, säger Jan-Ingvar Jönsson, rektor för Linköpings universitet.

I webbportalen kan svenska och internationella studenter i Sverige ta del av faktatexter, evenemang och inspelat material.

– Den nya studenthälsoportalen underlättar för studenterna att orientera sig när de möter svårigheter av olika slag. Studenternas hälsa är av högsta prioritet på våra lärosäten, säger Astrid Söderbergh Widding, rektor vid Stockholms universitet.

Webbsänd lansering öppen för alla

Den 15 januari genomförs en webbsänd lansering från UHR:s huvudkontor i Solna. I webbsändningen deltar:

  • Maria Nilsson, statssekreterare,
  • Astrid Söderbergh Widding, rektor Stockholms universitet,
  • Jan-Ingvar Jönsson, rektor Linköpings universitet,
  • Eino Örnfeldt, generaldirektör Universitets- och högskolerådet,
  • Sandra Sandberg, Chef Studenthälsan Högskolan Halmstad,
  • Jacob Färnert, moderator och ordförande för Sveriges förenade studentkårer.

Länk till webbsändning (ingen anmälan krävs): https://liu-se.zoom.us/s/62522302274

Journalister kan intervjua på plats vid lanseringen. Kontakta UHR:s pressfunktion.

Tid: 15 januari klockan 14.00–14.45.
Plats: Universitets- och högskolerådet, Solna strandväg 132 B, Solna

Studenthälsa.se
Om regeringsuppdraget (regeringen.se)

Kontakt

Pressfunktionen
010-470 06 91
press@uhr.se