Anläggningsförare

Specialiserade (erfarenhetsbaserade och teoretiska) kunskaper om olika typer av jordförflyttande maskiner och transportfordon, om deras uppbyggnad, arbetssätt och användningsområden, om olika typer av anläggningsarbeten samt om lagar och andra bestämmelser inom yrkesområdet.

Förmåga att såväl självständigt som tillsammans med andra planera, utföra samt identifiera resurser för att utföra specialiserade arbetsuppgifter (utifrån de fastställda säkerhets-, kvalitets- och miljökraven) inom hantering, service och underhåll av jordförflyttande maskiner och transportfordon, enligt de lagar och andra bestämmelser som reglerar verksamheten.

Senast uppdaterad: 10 november 2015