Ellära och digitalteknik – flyg

Specialiserade (erfarenhetsbaserade och teoretiska) kunskaper om lik- och växelströmskretsar, om uppkomsten av störningar och störningarnas verkan, om beräkningar, uppkopplingar och mätningar samt om elektroniska systems uppbyggnad i flygplans eller helikoptrars elsystem.

Specialiserade (erfarenhetsbaserade och teoretiska) kunskaper om cockpitutformningar och datasystem i flygplan eller helikoptrar.

Förmåga att såväl självständigt som tillsammans med andra planera, utföra samt identifiera resurser för att utföra specialiserade arbetsuppgifter (utifrån de fastställda säkerhets-, kvalitets- och miljökraven) inom, underhåll, inspektioner och funktionskontroller av elsystem och digitalsystem i flygplan eller helikoptrar enligt de lagar och andra bestämmelser som reglerar verksamheten.

Senast uppdaterad: 31 juli 2017