Helikopterteknik

Specialiserade (erfarenhetsbaserade och teoretiska) kunskaper om flygtekniska konstruktioner i helikoptrar, om helikoptrars system, utrustning och inventarier, is- och regnskydd samt om flygburna underhållssystem och informationssystem.

Förmåga att såväl självständigt som tillsammans med andra planera, utföra samt identifiera resurser för att utföra specialiserade arbetsuppgifter (utifrån de fastställda säkerhets-, kvalitets- och miljökraven) inom, underhåll, inspektioner och funktionskontroller av helikoptrar enligt de lagar och andra bestämmelser som reglerar verksamheten.

Senast uppdaterad: 31 juli 2017