Lantbruksmaskinteknik

Specialiserade (erfarenhetsbaserade och teoretiska) kunskaper om vanligt förekommande fordon och redskap som används inom lantbruket samt deras olika system och komponenter.

Förmåga att såväl självständigt som tillsammans med andra planera, utföra samt identifiera resurser för att utföra specialiserade arbetsuppgifter (utifrån de fastställda säkerhets- och miljökraven) inom service, underhåll, inspektion, felsökning och reparation av fordon och redskap och deras olika utrustningar.

Senast uppdaterad: 1 september 2020