Lastbilar och mobila maskiner – motorteknik

Specialiserade (erfarenhetsbaserade och teoretiska) kunskaper om minst en typ av förbränningsmotor i lastbilar eller i mobila maskiner, dess olika komponenter och hur de samverkar samt om de olika bränslen som används, avgaskrav och dess påverkan på miljön.

Förmåga att såväl självständigt som tillsammans med andra planera, utföra samt identifiera resurser för att utföra specialiserade arbetsuppgifter (utifrån de fastställda säkerhets-, kvalitets- och miljökraven) inom felsökning och reparation av minst en typ av förbränningsmotorer i deras olika komponenter i lastbilar eller i mobila maskiner, enligt de lagar och regler som reglerar verksamheten.

Senast uppdaterad: 1 september 2020