Handel

Specialiserade (erfarenhetsbaserade och teoretiska) kunskaper om minst ett område inom handelsbranschen, om affärsutveckling, organisationsformer och praktisk marknadsföring samt om lagar och andra bestämmelser som reglerar handelssektorn.

Förmåga att såväl självständigt som tillsammans med andra planera, utföra samt identifiera resurser för att utföra specialiserade arbetsuppgifter (utifrån hållbar utveckling, säljetik och fastställda säkerhets- och miljökrav) inom handelsbranschen.

Förmåga att både muntligt och skriftligt kommunicera åtaganden och lösningar med olika målgrupper genom användning av olika informationstekniker.

Senast uppdaterad: 8 februari 2021