Industriteknisk fördjupning

Specialiserade (erfarenhetsbaserade och teoretiska) kunskaper om den teknik och utrustning och de metoder som används inom minst en typ av arbetsprocess inom minst ett industritekniskt område samt om lagar och andra bestämmelser som reglerar den aktuella verksamheten.

Förmåga att såväl självständigt som tillsammans med andra planera, utföra samt identifiera resurser för att utföra specialiserade arbetsuppgifter (utifrån de fastställda säkerhets-, kvalitets- och miljökraven) inom planering, genomförande, dokumentation och utvärdering av minst en typ av arbetsprocess inom minst ett industritekniskt område, enligt de lagar och andra bestämmelser som reglerar den aktuella verksamheten.

Senast uppdaterad: 10 november 2015