Biologi — naturbruk

Specialiserade (erfarenhetsbaserade och teoretiska) kunskaper om den biologi som har betydelse för verksamheter inom jordbruk, skogsbruk, trädgård och djurhållning.

Senast uppdaterad: 10 november 2015