Motor- och röjmotorsåg

Specialiserade (erfarenhetsbaserade och teoretiska) kunskaper om motorsågens och röjmotorsågens konstruktion och funktion, om service och periodisk kontroll av motorsågar och röjmotorsågar samt om säkerhetsföreskrifter som reglerar arbete med motorsågar och röjmotorsågar.

Förmåga att såväl självständigt som tillsammans med andra planera, utföra samt identifiera resurser för att utföra specialiserade arbetsuppgifter (utifrån de fastställda säkerhets-, kvalitets- och miljökraven) inom arbete med motorsåg och röjmotorsåg samt inom service och reparationer av motorsågar och röjmotorsågar.

Senast uppdaterad: 10 november 2015