Konsthantverk

Specialiserade (erfarenhetsbaserade och teoretiska) kunskaper om minst ett material, till exempel trä, textil, metall, lera eller papper, och dess egenskaper, om de bearbetningsmetoder och användningsområden som är specifika för det aktuella materialet, om samspelet mellan material, estetik, form, funktion och färg beträffande det aktuella materialet samt om miljö- och resursmässiga aspekter på design och materialval.

Förmåga att såväl självständigt som tillsammans med andra planera, utföra samt identifiera resurser för att utföra specialiserade arbetsuppgifter (utifrån de fastställda säkerhets- och miljökraven) inom en formgivnings- och arbetsprocess, med avseende på minst ett material, exempelvis trä, textil, metall, lera eller papper.

Senast uppdaterad: 10 november 2015