Anatomi och fysiologi

Specialiserade (erfarenhetsbaserade och teoretiska) kunskaper om människokroppens anatomi och fysiologi och dess normala fysiska utveckling, läkemedel och läkemedelsanvändning samt om de lagar och andra bestämmelser som reglerar läkemedelsanvändning.

Specialiserade (erfarenhetsbaserade och teoretiska) kunskaper om mikroorganismer och deras spridningsvägar, förhindrande av smittspridning samt om kroppens försvarssystem.

Förmåga att såväl självständigt som tillsammans med andra planera, utföra samt identifiera resurser för läkemedelsberäkning utifrån fastställda säkerhetskrav samt förmåga att använda medicinsk terminologi.

Senast uppdaterad: 1 september 2020