Lyssna

Så arbetar vi med systemutveckling och systemdrift 

Universitets- och högskolerådet utvecklar IT-system och tjänster för bland annat högskolesektorn.

Utveckling och förvaltning i en gemensam modell

Hela myndigheten jobbar i en gemensam utvecklingsmodell som utgår från det agila ramverket SAFe (Scaled Agile Framework). Tillsammans med verksamhetsspecialister och vår teknikleverantör ITS vid Umeå universitet arbetar vi med förvaltning och utveckling i ett flertal tvärfunktionella team med en samlad styrning, gemensam planering och ett synkat genomförande.

Vi strävar alltid efter att skapa nytta i våra användares arbetsvardag och kan bistå med allt som behövs för att ta ett utvecklingsinitiativ från behov till färdig produkt. Vi har kompetens inom både Java och .Net samt inom ledning, förstudiearbete, behovsanalys, kravhantering, användbarhet, tillgänglighet och test.  

Systemdrift

Vi tar även ett helhetsansvar för driften av de system som förvaltas.

Senast uppdaterad: 26 juni 2023