Lyssna

Ta reda på ditt EPPN

Vi får många frågor om vad EPPN är och hur man enklast tar reda på sitt EPPN. Om arbetsgivaren har meddelat att du ska logga in med er Identity provider (IdP), eller med eduID kan du följa guiden nedan för att ta reda på ditt EPPN.

Observera att om ni valt Freja+ som inloggningsmetod är det ditt personnummer som identifierar dig, vilket innebär att du inte behöver ta reda på ditt EPPN.

Innan du börjar behöver du veta vilken IdP som du ska använda för inloggning, fråga din arbetsgivare om du inte vet. Det kan till exempel vara namnet på den kommun som är din arbetsgivare, eduID eller namnet på din friskolekoncern.

  1. Gå till https://betyg.uhr.se
  2. Klicka på knappen "Logga in med Fidus".
  3. Sök fram den IdP du vill testa att logga in med genom att skriva namnet på IdP:n. 
    Finns inte önskad IdP i listan? Samtliga IdP:er inom Fidus kan visas genom att skriva en asterisk ( * ) och klicka enter. Klicka sedan på Show me all matches anyway.
  4. Klicka på den IdP som söktes fram i punkten ovan. Dess inloggningssida visas då. Skriv in inloggningsuppgifterna och klicka på logga in eller motsvarande (beror på IdP).
  5. Du dirigeras tillbaka till Beda och nedanstående visas
    Beda-problem-vid-inloggning.png

Ditt EPPN står inom parentes efter "Kontakta din arbetsgivare och be denne kontrollera att ditt EPPN". I exempelbilden ovan är alltså EPPN "hjksdhfkj@umu.se".

Om EPPN saknas i meddelandet kan du sannolikt inte åtgärda detta själv, utan behöver kontakta din IT-support eller motsvarande. De kan följa instruktionerna på sidan Så testar du IdP för inloggning till Beda som innehåller en del felsökningsinformation. Avsaknad av EPPN i meddelandet beror på att IdP:n inte skickade något EPPN (eller skickade ett felaktigt) till Beda, problemet ligger alltså hos IdP:n.

Speciellt för eduID: Om eduID användes som IdP vid inloggningen kan ett felmeddelande visas som anger att tillitsnivån på utfärdat eduID inte är tillräckligt hög. Det innebär att identiteten hos den som loggar in inte har bekräftats. Logga in på eduid.se och följ instruktionerna för identitetsbekräftelse.

Vad innebär det att ditt EPPN visas som i bilden ovan?

Visas ditt EPPN inom parentes som i bilden ovan innebär det att när du läggs till som användare i Beda (namn, e-post, telefon och EPPN) så kommer du att kunna logga in i Beda. Nu stoppas du enbart på grund av att du inte finns som användare i Beda.

Senast uppdaterad: 26 januari 2024