Lyssna

TentaAdmin – administration av tentamina

TentaAdmin är ett stöd för att administrera examenstillfällen. Det är enkelt att använda och kan hämta all sin information om lokaler och tentander från de system ni redan använder.

TentaAdmin hjälper hela lärosätet att få en tydlig, gemensam och effektiv tentamensadministration.

Med TentaAdmin får ni stöd med att

  • boka, placera och informera vakter
  • placera och informera tentander
  • boka och hantera lokaler.

Rättsäkert för anonyma tentor

Hela processen blir mindre arbetskrävande, pålitligare och säkrare. Med en effektivare arbetsprocess förbättras både rättsäkerhet och arbetsmiljö, för personalen likväl som för studenterna.

Systemet är också en god och säker plattform för anonymiserade tentor.

Data från de system ni använder

TentaAdmin kan anpassas för att hämta information från de system som lärosätet redan använder för att registrera lokaler och tentander, men tillåter också att vissa informationsmängder hanteras helt eller delvis manuellt. Lärosätenas förutsättningar skiljer sig åt i hög grad, och TentaAdmin är därför designat för att tillåta en hög grad av flexibilitet.

Användarhantering med Swamid

För inloggning i systemet för samtliga användare tillämpar vi federationsinloggning med Shibboleth så att användarna kan logga in med sina vanliga inloggningsuppgifter på sitt lärosäte eller från annan organisation inom Swamid-federationen. 

Läs mer om federerad inloggning och Swamid

TentaAdmin är öppet för fler lärosäten att ansluta sig. För mer information om systemet kontakta Christine Claesson, 072-209 81 46.

Från våra kunder

Wanda Manninger"Systemet ger ett intuitivt och tryggt stöd även under tidspress. Den tydliga arbetsprocessen gör att vi kan säkra ett gemensamt arbetssätt, och det stärker rättssäkerheten för tentanderna."

Wanda Manninger
Användare av TentaAdmin och projektledare för "Rättssäker examination vid KTH"

Senast uppdaterad: 16 februari 2022