Högskolan Väst presenterar en studie där de undersökt normer och representation i marknadsföringsbilder på svenska lärosätens webbplatser

Studien har genomförts inom ramen för forskningsprojektet ”Bilden av – normer i utbildning”. Materialet i studien baseras på bilder från ingenjörsutbildningar, ekonomiutbildningar och sjuksköterskeprogram från olika lärosäten, totalt 78 program i Sverige. Studien visar att bilderna inom högre utbildning till viss del reproducerar stereotypa normer.

Genom att öka kunskapen om bildernas betydelse och sträva efter en mångfald kan vi undvika stereotypiska könsnormer och inkludera fler personer till de olika programmen.

Webbinariet vänder sig framförallt till dig som är intresserad av och arbetar med breddad rekrytering och deltagande inom högskolesektorn. Du kan både arbeta med stöd, kommunikation, marknadsföring, administration och samverkan inom förvaltning eller arbeta inom akademien med utbildning och forskning.  Det kan också vara intressant för dig inom skolsektorn på olika nivåer.

Läs mer om forskningsprojektet från Högskolan VästÖppna i nytt fönster

Till anmälan, Öppna i nytt fönstersker på en extern webbplats.


Fler webbinarier


För att läsa mer om både kommande och genomförda webbinarier. 

Håll dig uppdaterad!

Vill du få information från UHR om evenemang och annat inom området breddad rekrytering och breddat deltagande?

Anmäl dig till vår sändlista.