Universitets- och högskolerådet (UHR) har under 2023 beviljat förskolor, skolor, yrkes- och vuxenutbildningar i Sverige totalt 339 miljoner kronor för utbyten och samarbeten i Europa.

Ung kvinna ser på en karta och planerar för framtiden. Foto: Europeiska kommissionen Foto: Europeiska kommissionen

Dessutom får landets universitet och högskolor nära 390 miljoner kronor – pengar som ska gå till internationella studentutbyten och kompetensutveckling för personal.

Pengarna har beviljats inom Erasmus+, EU:s program för europeiskt samarbete inom bland annat utbildning. Programmet ska bidra till att möta de utmaningar som Europa står inför; den gröna omställningen, fortsatt digital utveckling och främjande av ungas deltagande i det demokratiska livet. Ett särskilt prioriterat område inom Erasmus+ är inkludering, det vill säga att alla ska kunna delta oavsett förutsättningar.

– Vi ser att intresset för internationella samarbeten och utbyten ökar igen efter pandemin och söktrycket är mycket stort, säger Daniel Edquist, programdirektör för Erasmus+ på UHR. Det är glädjande, särskilt som budgeten är större än någonsin och planeras öka kommande år.

Några organisationer som får bidrag

  • Björknäsgymnasiet i Boden får 700 000 kronor för utbyten och praktik.
  • Hantverksakademin i Stockholm, får 1,2 miljoner kronor för praktik.
  • Förskolan Tittut i Uppsala, får 130 000 kronor för kompetensutveckling för personal. 

Alla organisationer med beviljade bidrag från Erasmus+ 2023

Här kan du se vilka skolor, organisationer, lärosäten med flera som fått sina projektansökningar beviljade inom Erasmus+ mobilitet och partnerskap:
Organisationer som beviljats bidrag | Erasmus+ | Utbyten.se

Beviljade bidrag från Erasmus+ 2023 per region (excel)

Regionala pressmeddelanden (pdf)

Blekinge (pdf)
Dalarna (pdf)
Gävleborg (pdf)  
Halland (pdf)
Jämtland (pdf)

Jönköping (pdf)
Kalmar (pdf)
Kronoberg (pdf)
Norrbotten (pdf)
Skåne (pdf)

Stockholm (pdf)
Södermanland (pdf)
Uppsala (pdf)
Värmland (pdf)
Västerbotten (pdf)

Västernorrland (pdf)
Västmanland (pdf)
Västra Götaland (pdf)
Örebro (pdf)
Östergötland (pdf

Läs mer om Erasmus+
Erasmus+ | Utbyten.se

Erasmus+ är EU:s program för europeiskt samarbete inom utbildning, ungdom och idrott. Universitets- och högskolerådet är, tillsammans med Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, ansvariga för Erasmus+ i Sverige.

Kontakt

Enhetschef
Daniel Edquist
010-470 04 25

Pressfunktionen
010-470 06 91
press@uhr.se