Lika möjligheter - Universitets- och högskolerådet (UHR)

Lika möjligheter vid studier oavsett bakgrund

Universitets- och högskolerådet ska främja breddad rekrytering till högskolan, stimulera intresset till högskoleutbildning, motverka diskriminering utifrån alla diskrimineringsgrunder samt främja lika rättigheter och möjligheter inom högre utbildning.