Nära fem procent fler vill börja läsa på högskolan jämfört med i våras och både antalet behöriga sökande och antalet antagna ökar med fyra procent. Att intresset för högskolestudier håller i sig beror på att många upplever den rådande ekonomiska situationen som osäker.

Totalt 270 750 personer sökte till vårens högskoleutbildningar jämfört med 259 031 våren 2023, en ökning med 4,5 procent eller 11 719 personer. Statistiken visar även att tre procent fler blir antagna till sina förstahandsval och att antalet reserver ökar med sex procent.

Fler män till grundlärarutbildningen

Även om det ännu är fler kvinnor än män bland behöriga sökande och antagna till högskoleutbildningar så finns det tecken på att trenden börjar vända.

– Bland lärarutbildningarna finns exempel på en jämnare könsfördelning, säger Jasmine Sparr, utredare vid UHR. Dels ökar andelen män bland sökande och antagna till grundlärarutbildningar, dels står nu männen för 48 procent av de antagna till inriktningen mot fritidshem jämfört med 39 procent våren 2023.

Sex universitet i topp

Universiteten i Stockholm, Uppsala, Göteborg, Lund, Umeå och Linnéuniversitetet har flest sökande våren 2024 och tillsammans står de för hälften av all antagning till högskoleplatser i vår.

Lättare att komma in på flera yrkesexamensutbildningar

Flera av åtta granskade yrkesexamensutbildningar har goda arbetsmarknadsutsikter enligt Arbetsförmedlingens prognoser och allt fler väljer att söka dessa utbildningar i första hand. Även antagningen ökar till flera av utbildningarna, bland annat tandläkar- och fysioterapeututbildningarna. Att det är färre reserver till flertalet av dessa yrkesexamensutbildningar våren 2024 kan tyda på att konkurrensen till utbildningarna har minskat.

Ladda ner rapporten Antagning till högre utbildning vårterminen 2024 – statistik i samband med första urvalet