Om Svensk-engelsk ordbok

Svensk-engelsk ordbok för den högre utbildningen innehåller termer av relevans för högre utbildning.

Universitets- och högskolerådet ansvarar för Svensk-engelsk ordbok för den högre utbildningen. Universitet, högskolor och andra myndigheter aktiva inom högre utbildning deltar som remissinstanser i det årliga uppdaterings- och utvecklingsarbetet.

Svensk-engelsk ordbok innehåller engelska motsvarigheter till svenska termer av relevans för högre utbildning. Utgångspunkt för urvalet är att termerna antingen är specifika för högskoleområdet eller har en specifik betydelse när det gäller utbildning. Vissa termer innehåller förutom engelsk motsvarighet även en definition eller en anmärkning.

Ordboken är svensk-engelsk men det går att använda den "åt andra hållet" också (engelska till svenska). Ordboken utvecklas dock med den svenska högskoleterminologin som bas och inte den engelska.

Sök i Svensk-engelsk ordbok för den högre utbildningen

Myndighetsnamn och statliga tjänstetitlar

Svensk-engelsk ordbok för den högre utbildningen innehåller inte  myndighetsnamn och inte heller statliga tjänstetitlar på andra språk. Dessa finns i Utrikes namnbok som ges ut av Utrikesdepartementet.

Till Utrikes namnbok på regeringens webbplats

Endast i elektronisk form

Termerna går att söka både på svenska och engelska, men ordboken utgår från de svenska begreppen. Definitioner och anmärkningar finns enbart på svenska. Klickbara termer leder till mer information, till exempel en definition eller en anmärkning. Termer som inte är klickbara har en engelsk motsvarighet, men ibland finns även synonymer och jämför-hänvisningar.

Du får samma information om termen oavsett om du söker från svenska eller engelska.

Den engelska översättningen utgår från brittisk engelska. För vissa termer finns synonymer från amerikansk engelska, vilket anges med "(amerikansk)".

Den svensk-engelska ordboken publiceras enbart i elektronisk form. Det går att skriva ut en lista, där endast termerna på svenska och engelska finns med. Du får fram listan svenska-engelska genom att välja "Alla", efter Ö i det alfabetiska registret. Om du istället vill ha listan presenterad från engelska till svenska markerar du "engelska till svenska" och klickar på "Alla" efter Z.

Referensgrupp

Universitets- och högskolerådet är huvudman för ordboken medan universitet, högskolor, Sveriges Förenade Studentkårer (SFS) och andra myndigheter aktiva inom högre utbildning fungerar som remissinstanser.

Ordboken uppdateras i slutet av varje år.

Lämna gärna synpunkter på ordboken via UHR:s kontaktformulär.

Senast uppdaterad: 2 maj 2024