Lyssna

Konsoliderade föreskrifter

Här finns en sammanställning av Universitets- och högskolerådets gällande föreskrifter och allmänna råd i löpnummerordning.

Var observant på att det alltid är den tryckta versionen som gäller. Det innebär att det vid eventuella avvikelser är den tryckta versionen som gäller.

Den tryckta versionen innehåller också, i förekommande fall, fotnoter samt uppgifter om övergångsbestämmelser och när föreskrifterna ska börja tillämpas.

UHRFS 2022:2

Föreskrifter om huvudområden i försöksverksamheten med kompletterande pedagogisk utbildning som leder till grundlärarexamen eller ämneslärarexamen, konsoliderad version av UHRFS 2022:2 till och med UHRFS 2024:1 (pdf)

Grundförfattning gäller från och med: 15 juli 2022

Senaste lydelse gäller från och med: 15 mars 2024

UHRFS 2019:1

Föreskrifter om särskild behörighet, konsoliderad version av UHRFS 2019:1 till och med UHRFS 2021:3 (pdf)

Grundförfattning gäller från och med: 1 februari 2019

Senaste lydelse gäller från och med: 1 februari 2022

UHRFS 2015:3

Föreskrifter om högskoleprovet, konsoliderad version av UHRFS 2015:3 till och med UHRFS 2023:3 (pdf)

Grundförfattning gäller från och med: 31 juli 2015

Senaste lydelse gäller från och med: 1 augusti 2023

UHRFS 2013:9

Föreskrifter om bilagan till examensbevis, konsoliderad version av UHRFS 2013:9 till och med UHRFS 2023:1 (pdf)

Grundförfattning gäller från och med: den 1 juni 2013

Senaste lydelse gäller från och med: den 1 juni 2023

UHRFS 2013:3

Föreskrifter om anstånd för studier för antagna samt studieuppehåll, konsoliderad version av UHRFS 2013:3 till och med UHRFS 2016:1 (pdf) 

Grundförfattning gäller från och med: 1 juni 2013

Senaste lydelse gäller från och med: 1 juni 2016

UHRFS 2013:1

Föreskrifter om grundläggande behörighet och urval, konsoliderad version av UHRFS 2013:1 till och med UHRFS 2023:2 (pdf)

Grundförfattning gäller från och med: 1 juni 2013

Senaste lydelse gäller från och med: 1 augusti 2023

Senast uppdaterad: 18 mars 2024