Förteckning över gällande föreskrifter och allmänna råd

I den här regelförteckningen anges gällande föreskrifter i löpnummerordning i enlighet med 18 c § författningssamlingsförordningen (1976:725).

2013

Universitets- och högskolerådets föreskrifter om grundläggande behörighet och urval (UHRFS 2013:1)

Bemyndigande: 7 kap. 5, 6, 13, 18, 19 §§ och bilaga 3 högskoleförordningen (1993:100).

Ikraftträdande: 1 juni 2013.

Ändringsförfattningar: UHRFS 2014:1, UHRFS 2015:1, UHRFS 2016:5, UHRFS 2017:2, UHRFS 2018:4, UHRFS 2019:10, UHRFS 2020:3 (omtryck), UHRFS 2021:4, UHRFS 2022:3, UHRFS 2023:2.

Universitets- och högskolerådets föreskrifter om anstånd med studier för antagna samt studieuppehåll (UHRFS 2013:3)

Bemyndigande: 7 kap. 33 § högskoleförordningen (1993:100).

Ikraftträdande: 1 juni 2013.

Ändringsförfattning: UHRFS 2016:1.

Universitets- och högskolerådets föreskrifter om bilaga till examensbevis för yrkeslärarexamen (UHRFS 2013:5)

Bemyndigande: 6 kap. 10 a § högskoleförordningen (1993:100).

Ikraftträdande: 1 juni 2013.

Universitets- och högskolerådets föreskrifter och allmänna råd om översättning till engelska av svenska examina (UHRFS 2013:6)

Bemyndigande: punkten 2 i bilaga 2 till högskoleförordningen (1993:100).

Ikraftträdande: 1 juni 2013.

Ändringsförfattningar: UHRFS 2014:3, UHRFS 2019:6.

Universitets- och högskolerådets föreskrifter om översättning till engelska av svenska examina vid Försvarshögskolan (UHRFS 2013:7)

Bemyndigande: bilagan till förordningen (2007:1164) för Försvarshögskolan.

Ikraftträdande: 1 juni 2013.

Ändringsförfattning: UHRFS 2021:2.

Universitets- och högskolerådets föreskrifter och allmänna råd om översättning till engelska av svenska examina vid Sveriges lantbruksuniversitet (UHRFS 2013:8)

Bemyndigande: bilagan till förordningen (1993:221) för Sveriges lantbruksuniversitet.

Ikraftträdande: 1 juni 2013.

Ändringsförfattningar: UHRFS 2018:2, UHRFS 2020:2.

Universitets- och högskolerådets föreskrifter om bilagan till examensbevis (UHRFS 2013:9)

Bemyndigande: 6 kap. 10 a § högskoleförordningen (1993:100).

Ikraftträdande: 1 juni 2013.

Ändringsförfattningar: UHRFS 2014:4, UHRFS 2019:4 (omtryck), UHRFS 2023:1.

Universitets- och högskolerådets föreskrifter om vilka utbildningar som kan anses ha godtagbar standard på eftergymnasial nivå utanför Norden (UHRFS 2013:10)

Bemyndigande: 3 kap. 25 § studiestödsförordningen (2000:655).

Ikraftträdande: 1 juni 2013.

Ändringsförfattning: UHRFS 2015:2.

Universitets- och högskolerådets föreskrifter om uppdragsutbildning vid universitet och högskolor (UHRFS 2013:11)

Bemyndigande: 8 § förordningen (2002:760) om uppdragsutbildning vid universitet och högskolor.

Ikraftträdande: 1 juni 2013.

2014

Föreskrifter om ändring i Universitets- och högskolerådets föreskrifter (UHRFS 2013:1) om grundläggande behörighet samt urval (UHRFS 2014:1)

Bemyndigande: 7 kap. 5, 13, 18, 19 §§ och bilaga 3 högskoleförordningen (1993:100).

Ikraftträdande: 1 juni 2014.

Föreskrifter om ändring i Universitets- och högskolerådets föreskrifter (UHRFS 2013:6) om översättning till engelska av svenska examina (UHRFS 2014:3)

Bemyndigande: punkten 2 i bilaga 2 till högskoleförordningen (1993:100).

Ikraftträdande: 1 juni 2014.

Föreskrifter om ändring i Universitets- och UHRFS högskolerådets föreskrifter (UHRFS 2013:9) om bilagan till examensbevis (UHRFS 2014:4)

Bemyndigande: 6 kap. 10 a § högskoleförordningen (1993:100).

Ikraftträdande: 1 juni 2014.

2015

Föreskrifter om ändring i Universitets- och högskolerådets föreskrifter (UHRFS 2013:1) om grundläggande behörighet och urval (UHRFS 2015:1)

Bemyndigande: 7 kap. 5, 6, 13, 18, 19 §§ och bilaga 3 högskoleförordningen (1993:100).

Ikraftträdande: 1 april 2015.

Föreskrifter om ändring i Universitets- och högskolerådets föreskrifter (UHRFS 2013:10) om vilka utbildningar som kan anses ha godtagbar standard på eftergymnasial nivå utanför Norden (UHRFS 2015:2)

Bemyndigande: 3 kap. 25 b § studiestödsförordningen (2000:655).

Ikraftträdande:  1 juni 2015.

Universitets- och högskolerådets föreskrifter om högskoleprovet (UHRFS 2015:3)

Bemyndigande: 7 kap. 22 § högskoleförordningen (1993:100).

Ikraftträdande: 31 juli 2015.

Ändringsförfattningar: UHRFS 2016:3, UHRFS 2016:4, UHRFS 2017:1, UHRFS 2019:9, UHRFS 2023:3.

2016

Föreskrifter om ändring i Universitets- och högskolerådets föreskrifter (UHRFS 2013:3) om anstånd med studier för antagna samt studieuppehåll (UHRFS 2016:1)

Bemyndigande: 7 kap. 33 § högskoleförordningen (1993:100).

Ikraftträdande: 1 juni 2016.

Föreskrifter om ändring i Universitets- och högskolerådets föreskrifter (UHRFS 2015:3) om högskoleprovet (UHRFS 2016:3)

Bemyndigande: 7 kap. 22 § högskoleförordningen (1993:100).

Ikraftträdande: 1 augusti 2016.

Föreskrifter om ändring i Universitets- och högskolerådets föreskrifter (UHRFS 2015:3) om högskoleprovet (UHRFS 2016:4)

Bemyndigande: 7 kap. 22 § högskoleförordningen (1993:100).

Ikraftträdande: 31 augusti 2016.

Föreskrifter om ändring i Universitets- och högskolerådets föreskrifter (UHRFS 2013:1) om grundläggande behörighet och urval (UHRFS 2016:5)

Bemyndigande: 7 kap. 18 § och bilaga 3 högskoleförordningen (1993:100).

Ikraftträdande: 1 januari 2017.

2017

Föreskrifter om ändring i Universitets- och högskolerådets föreskrifter (UHRFS 2015:3) om högskoleprovet (UHRFS 2017:1)

Bemyndigande: 7 kap. 22 § högskoleförordningen (1993:100).

Ikraftträdande: 15 mars 2017.

Föreskrifter om ändring i Universitets- och högskolerådets föreskrifter (UHRFS 2013:1) om grundläggande behörighet och urval (UHRFS 2017:2)

Bemyndigande: 7 kap. 18 § och bilaga 3 högskoleförordningen (1993:100).

Ikraftträdande: 10 mars 2017.

2018

Föreskrifter om ändring i Universitets- och högskolerådets föreskrifter (UHRFS 2013:8) och allmänna råd om översättning till engelska av svenska examina vid Sveriges lantbruksuniversitet (UHRFS 2018:2)

Bemyndigande: bilagan till förordningen (1993:221) för Sveriges lantbruksuniversitet.

Ikraftträdande: 1 april 2018.

Föreskrifter om ändring i Universitets- och högskolerådets föreskrifter (UHRFS 2013:1) om grundläggande behörighet och urval (UHRFS 2018:4)

Bemyndigande: 7 kap. 18 § och bilaga 3 högskoleförordningen (1993:100).

Ikraftträdande: 1 augusti 2018.

2019

Universitets- och högskolerådets föreskrifter om särskild behörighet (UHRFS 2019:1)

Bemyndigande: 7 kap. 9 och 10 andra stycket §§ högskoleförordningen (1993:100) samt 5 kap. 2 b och 2 c andra stycket §§ förordningen (1993:221) för Sveriges lantbruksuniversitet.

Ikraftträdande: 1 februari 2019.

Ändringsförfattningar: UHRFS 2020:4, UHRFS 2020:5, UHRFS 2021:3.

Föreskrifter om upphävande av Universitets- och högskolerådets föreskrifter (UHRFS 2013:2) om områdesbehörigheter (UHRFS 2019:3)

Bemyndigande: 7 kap. 9 a och 10 a §§ högskoleförordningen (1993:100) samt 5 kap. 2 b och 2 c §§ förordningen (1993:221) för Sveriges lantbruksuniversitet.

Ikraftträdande: 1 juni 2022.

Föreskrifter om ändring i Universitets- och högskolerådets föreskrifter (UHRFS 2013:9) om bilagan till examensbevis (UHRFS 2019:4)

Bemyndigande: 6 kap. 10 a § högskoleförordningen (1993:100).

Ikraftträdande: 1 april 2019.

Universitets- och högskolerådets allmänna råd med kommentarer - Bilagan till examensbeviset

Föreskrifter om ändring i Universitets- och högskolerådets föreskrifter och allmänna råd (UHRFS 2013:6) om översättning till engelska av svenska examina (UHRFS 2019:6)

Bemyndigande: punkten 2 i bilaga 2 till högskoleförordningen (1993:100).

Ikraftträdande: 1 april 2019.

Föreskrifter om ändring i Universitets- och högskolerådets föreskrifter (UHRFS 2015:3) om högskoleprovet (UHRFS 2019:9)

Bemyndigande: 7 kap. 22 § högskoleförordningen (1993:100).

Ikraftträdande:  1 september 2019.

Föreskrifter om ändring i Universitets- och högskolerådets föreskrifter (UHRFS 2013:1) om grundläggande behörighet och urval (UHRFS 2019:10)

Bemyndigande: 7 kap. 18 § och bilaga 3 högskoleförordningen (1993:100).

Ikraftträdande: 1 december 2019.

2020

Föreskrifter om ändring i Universitets- och högskolerådets föreskrifter (UHRFS 2013:8) och allmänna råd om översättning till engelska av svenska examina vid Sveriges lantbruksuniversitet (UHRFS 2020:2)

Bemyndigande: bilagan till förordningen (1993:221) för Sveriges lantbruksuniversitet.

Ikraftträdande: 1 juli 2020.

Föreskrifter om ändring i Universitets- och högskolerådets föreskrifter (UHRFS 2013:1) om grundläggande behörighet och urval (UHRFS 2020:3)

Bemyndigande: 7 kap. 18 § och bilaga 3 högskoleförordningen (1993:100) samt punkten 3 i ikraftträdande- och övergångsbestämmelserna till förordningen (2019:276) om ändring i högskoleförordningen (1993:100).

Ikraftträdande: 1 augusti 2020.

Föreskrifter om ändring i Universitets- och högskolerådets föreskrifter (2019:1) om särskild behörighet (UHRFS 2020:4)

Bemyndigande: 7 kap. 9 och 10 andra stycket §§ högskoleförordningen (1993:100) samt 5 kap. 2 b och 2 c andra stycket §§ förordningen (1993:221) för Sveriges lantbruksuniversitet.

Ikraftträdande: 1 augusti 2020.

Föreskrifter om ändring i Universitets- och högskolerådets föreskrifter (2019:1) om särskild behörighet (UHRFS 2020:5)

Bemyndigande: 7 kap. 9 och 10 andra stycket §§ högskoleförordningen (1993:100) samt 5 kap. 2 b och 2 c andra stycket §§ förordningen (1993:221) för Sveriges lantbruksuniversitet.

Ikraftträdande: 1 februari 2021.

2021

Föreskrifter om ändring i Universitets- och högskolerådets föreskrifter om översättning till engelska av svenska examina vid Försvarshögskolan (UHRFS 2021:2)

Bemyndigande: bilagan till förordningen (2007:1164) för Försvarshögskolan.

Ikraftträdande: 1 augusti 2021.

Föreskrifter om ändring i Universitets- och högskolerådets föreskrifter (2019:1) om särskild behörighet (UHRFS 2021:3)

Bemyndigande: 7 kap. 9 § och 10 § andra stycket högskoleförordningen (1993:100) samt 5 kap. 2 b § och 2 c § andra stycket förordningen (1993:221) för Sveriges lantbruksuniversitet.

Ikraftträdande: 1 februari 2022.

Föreskrifter om ändring i Universitets- och högskolerådets föreskrifter (UHRFS 2013:1) om grundläggande behörighet och urval (UHRFS 2021:4)

Bemyndigande: 7 kap. 5 och 18 §§ högskoleförordningen (1993:100), samt 6 § förordningen (2018:1510) om försöksverksamhet med behörighetsprov för tillträde till högskoleutbildning.

Ikraftträdande: 1 januari 2022.

Universitets- och högskolerådets föreskrifter om gemensamt utbildningsprov för skidinstruktörer (UHRFS 2021:5)

Bemyndigande: 10 kap. 2 § 1 förordningen (2016:157) om erkännande av yrkeskvalifikationer.

Ikraftträdande: 1 januari 2022.

2022

Universitets- och högskolerådets föreskrifter om huvudområden i försöksverksamheten med kompletterande pedagogisk utbildning som leder till grundlärarexamen eller ämneslärarexamen (UHRFS 2022:2)

Bemyndigande: 16 § förordningen (2021:1336) om försöksverksamhet med kompletterande pedagogisk utbildning som leder till grundlärarexamen eller ämneslärarexamen.

Ikraftträdande: 15 juli 2022.

Föreskrifter om ändring i Universitets- och högskolerådets föreskrifter (UHRFS 2013:1) om grundläggande behörighet och urval (UHRFS 2022:3)

Bemyndigande: 7 kap. 13 § andra stycket och 18 § första stycket samt bilaga 3 till högskoleförordningen (1993:100).

Ikraftträdande: 1 augusti 2022.

2023

Föreskrifter om ändring i Universitets- och högskolerådets föreskrifter (UHRFS 2013:9) om bilagan till examensbevis (UHRFS 2023:1)

Bemyndigande: 6 kap. 10 a § andra stycket högskoleförordningen (1993:100).

Ikraftträdande: 1 juni 2023.

Föreskrifter om ändring i Universitets- och högskolerådets föreskrifter (UHRFS 2013:1) om grundläggande behörighet och urval (UHRFS 2023:2)

Bemyndigande: 7 kap. 5 a och 18 §§ högskoleförordningen (1993:100).

Ikraftträdande: 1 augusti 2023.

Föreskrifter om ändring i Universitets- och högskolerådets föreskrifter (UHRFS 2015:3) om högskoleprovet (UHRFS 2023:3)

Bemyndigande: 7 kap. 22 § högskoleförordningen (1993:100).

Ikraftträdande: 1 augusti 2023.

Universitets- och högskolerådets föreskrifter om in- och utpasseringskontroller vid högskoleprovet (UHRFS 2023:4)

Bemyndigande: 3 § förordningen (2022:1014) om in- och utpasseringskontroller vid högskoleprovet.

Ikraftträdande: 1 augusti 2023.

Förordning om upphävande av Universitets- och högskolerådets föreskrifter (UHRFS 2019:5) om försöksverksamhet med viktat högskoleprovsresultat vid urval (UHRFS 2023:5)

Bemyndigande: 8 kap. 7 § regeringsformen (1974:152).

Ikraftträdande: vid utgången av december 2023.

Föreskrifter om upphävande av Universitets- och högskolerådets föreskrifter (UHRFS 2022:1) om genomförande av försöksverksamhet med behörighetsprov för tillträde till högskoleutbildning (UHRFS 2023:6)

Bemyndigande: 6 § förordningen (2018:1510) om försöksverksamhet med behörighetsprov för tillträde till högskoleutbildning.

Ikraftträdande: vid utgången av 2023.

2024

Föreskrifter om ändring i Universitets- och högskolerådets föreskrifter (UHRFS 2022:2) om huvudområden i försöksverksamheten med kompletterande pedagogisk utbildning som leder till grundlärarexamen eller ämneslärarexamen (UHRFS 2024:1)

Bemyndigande: 16 § förordningen (2021:1336) om försöksverksamhet med kompletterande pedagogisk utbildning som leder till grundlärarexamen eller ämneslärarexamen.

Ikraftträdande: 15 mars 2024.

Universitets- och högskolerådets föreskrifter om kvalificerade och relevanta yrkeskunskaper för särskild behörighet till utbildning som leder till yrkeslärarexamen (UHRFS 2024:2)

Bemyndigande: 4 § förordningen (2010:2021) om tillträde till utbildning som leder till yrkeslärarexamen

Ikraftträdande: 1 juli 2024.

Föreskrifter om ändring i Universitets- och högskolerådets föreskrifter (UHRFS 2024:2) om kvalificerade och relevanta yrkeskunskaper för särskild behörighet till utbildning som leder till yrkeslärarexamen (UHRFS 2024:3)

Bemyndigande: 4 § förordningen (2010:2021) om tillträde till utbildning som leder till yrkeslärarexamen

Ikraftträdande: 1 juli 2024.

Föreskrifter om ändring i Universitets- och högskolerådets föreskrifter (UHRFS 2013:5) om bilaga till examensbevis för yrkeslärarexamen (UHRFS 2024:4)

Bemyndigande: 6 kap. 10 a § högskoleförordningen (1993:100)

Ikraftträdande: 1 september 2024.

Senast uppdaterad: 1 juli 2024