Allmänt om UHR:s författningar

Här förklaras ord och begrepp med koppling till UHR:s författningar. Begreppen är grundförfattning, ändringsförfattning, omtryck, konsoliderad version, ikraftträdande och övergångsbestämmelser.

Grundförfattning

En första, ny författning kallas grundförfattning. Den innehåller alla regler i just den författningen.

Ändringsförfattning

I en ändringsförfattning finns bara de delar som har ändrats vid det aktuella tillfället med i författningen. Ändringsförfattningen kan beröra allt från en liten del av en paragraf till stora delar i flera paragrafer eller avsnitt. 

Omtryck

Ett omtryck innebär att grundförfattningen återges i sin helhet, med ändringarna inarbetade. Ett omtryck räknas som en ändringsförfattning. Ordet "omtryck" finns angivet med kursiv stil uppe till höger på författningens första sida.

Konsoliderad version

Konsoliderad version tas ibland fram för att underlätta för användaren av reglerna. I den konsoliderade versionen finns alla gällande bestämmelser från grundförfattning till senaste ändringsförfattning samlade. Den konsoliderade versionen sammanställs enbart i informationssyfte. Därför måste man alltid kontrollera texten mot den tryckta versionen. I den tryckta versionen finns uppgift om ikraftträdande- och övergångsbestämmelser och där finns samtliga fotnoter till författningen.

Ikraftträdande och övergångsbestämmelser

Varje författning innehåller bestämmelser för ikraftträdande, när reglerna börjar gälla. När ändrade regler träder i kraft finns det ofta övergångsbestämmelser. Det betyder att det under en övergångstid finns möjlighet att använda de gamla reglerna.

Senast uppdaterad: 25 oktober 2023